برنامه تحول نظام سلامت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برنامه های تحول نظام سلامت
اطلاعیه های ستاد کشوری
 
 پاسخگويي به سوالات پر تکرار برنامه تحول نظام سلامت
با حمايت دولت و برنامه ريزي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ،برنامه تحول نظام سلامت در کشور آغاز و تا کنون هفت بسته حمايتي در قالب اين برنامه به دانشگاههاي علوم پزشکي ابلاغ شده است.

با گذشت یک ماه از اجرای این طرح، سوالات متعددی در مورد چگونگي اجرای این طرح و جزییات آن برای مراجعه کنندگان به وجود آمد که کمیته اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد به آن پاسخ داده است.

1- نحوه ارتباط با ستاد اجرايي طرح تحول نظام سلامت به چه شکلي است؟

شما ضمن دريافت اطلاعات و گزارشات جديد در سايت برنامه به نشاني www.mums.ac.ir مي توانيد نظرات خود را به سامانه پيام کوتاه 20001590 ارسال و يا با شماره 1590 تماس حاصل کنيد.

2- در برنامه تحول نظام سلامت فرد بستري چه ميزان از هزينه را بايد پرداخت کند؟

در صورت داشتن يکي از بيمه هاي پايه سلامت و بستري شدن در بيمارستانهاي وزارت بهداشت فقط 10 درصد هزينه ها بر عهده بيمار مي باشد.

3- آيا طرح تحول نظام سلامت براي بيماران تحت نظر زير شش ساعت در بخش اورژانس نيز قابل اجرا مي باشد؟

بيماران اورژانسي در صورتي مشمول اين برنامه مي شوند که تحت نظر بوده و پرونده براي آنها تشکيل شده باشد.

4- با عنايت به تحويل کيف بيمار در ابتداي پذيرش و محاسبه قيمت آن بر مبناي دستورالعمل در موارد بستري طولاني مدت و نياز مجدد بيمار به لباس ، ملحفه، روبالشي و...... پرداخت هزينه لباس يا اقلام اضافي تحويل شده، چگونه است آيا به عهده بيمار است؟

هزينه کيف بهداشتي فقط يکبار تحت پوشش برنامه مي باشد.

5- مصدومين حوادث حين کار تحت پوشش برنامه مي باشند؟

هزينه بيماران حوادث حين کار تحت پوشش برنامه نيست.

6- آيا اقلامي مثل واکر،عصا و يا ساير وسايلي که جزيي از درمان نمي باشد، مشمول اين برنامه است؟

خير مشمول نمي شود.

7- سهم پرداختي بيماران تحت پوشش بيمه روستايي از يارانه سلامت در هزينه هاي دارو و تجهيزات چقدر است؟

بيماران داراي بيمه روستايي در صورتي که در زنجيره ارجاع با داشتن فرم ارجاع مراجعه کنند،مشمول برنامه و 5 درصد خدمات دريافت شده را پرداخت مي کنند.

8- آيا خدماتي همچون گچ گيري که به صورت سرپايي انجام مي شود جزء برنامه است؟

خير ، خدمات سرپايي مشمول برنامه نيست.

9- بيماراني که با نامه پزشک متخصص به پذيرش مراجعه کرده و تشکيل پرونده مي دهند ولي عمل جراحي آنان با بي حسي و يا به صورت سرپايي است، آيا شامل تخفيف مي شوند؟

خدمات سرپايي غير اورژانسي مشمول اين برنامه نمي شود.

10- در صورتي که مادر به دنبال زايمان طبيعي دچار عارضه شود و مجبور شويم براي برطرف کردن آن، مادر را به اتاف عمل منتقل و عارضه را برطرف کنيم هزينه ها به چه صورت است؟

عوارض زايمان طبيعي تا زماني که با پرونده تشکيل شده براي زايمان مورد درمان قرار مي گيرند تحت پوشش برنامه است.

11- براي دفترچه سلامت نام نويسي کردم اما هنوز صادر نشده است.اگر تا قبل از صدور دفترچه همسرم زايمان کرد زايمانش رايگان مي شود؟

در اين طرح، بيمه به هنگام بستري پيش بيني شده است و نگراني از اين بابت وجود ندارد.

12- آيا طرح زايمان طبيعي شامل افاغنه هم مي شود؟

خير فقط اتباع ايراني را شامل مي شود.

13- آيا هزينه زايمان طبيعي در بيمارستانهاي خصوصي و خيريه نيز رايگان است؟

زايمان طبيعي فقط در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي رايگان است

14- اگر نوزاد بعد از زايمان طبيعي دچار زردي و در بيمارستان بستري شود ، هزينه نوزاد رايگان است؟

خير هزينه نوزاد جداي هزينه زايمان است. در اين موارد نيز فقط 10 درصد هزينه توسط بيمار پرداخت مي شود.

15- آيا خدمات سرپايي نيز تحت پوشش اين برنامه مي باشد؟

خير اين بسته فقط شامل خدمات بستري در بخش دولتي مي باشد.

16- آيا بيماران داراي بيمه تکميلي نيز امکان استفاده از مزاياي اين برنامه را دارند؟

بلي با توجه به اينکه تعهد بيمه هاي تکميلي بر اساس سرانه دريافتي آنها مي باشد به طبع بايد تعهدات خود را ايفا کنند. بنابراين بيماراني که خدمات مورد پوشش اين برنامه با تعهدات بيمه تکميلي شان هم پوشاني دارد بايستي از خدمات بيمه تکميلي خود استفاده کنند و فقط براي خدماتي که توسط بيمه تکميلي شان پوشش داده نمي شود از حمايتهاي اين برنامه استفاده نمايند. البته بيماراني که ابتدا از مزاياي اين برنامه استفاده کنند قادر به استفاده از مزاياي بيمه تکميلي نخواهند شد.

17- اگر در ضمن بستري براي ادامه درمان به بيمارستان ديگري هدايت شويم، آيا بايد براي دريافت آن خدمات، کل مبلغ را بپردازيم ؟

بيمارستان هاي مشمول طرح مکلفند تمامي خدمات را در همان بيمارستان ارائه کنند و در مواردي که خدمات در بيمارستان محل بستري قابل ارائه نباشد فقط 10 درصد (و در نظام ارجاع 5 درصد) و صرفا در بيمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بيمارستان بايستي پرداخت شود.

18- آيا بيمارستان مي تواند بيمار را در ضمن بستري براي تهيه دارو و تجهيزات پزشکي به خارج از بيمارستان هدايت کند؟

بيمارستان مشمول طرح مکلفند کليه دارو و تجهيزات پزشکي مورد نياز بيماران را راسا در همان بيمارستان ارائه کنند .پرداخت هيچ وجهي در خارج از صندوق بيمارستان براي تهيه دارو و تجهيزات پزشکي مورد نياز بيماران حتي براي شرکتهايي که دارو و تجهيزات پزشکي را در محيط بيمارستان ارائه مي کنند مجاز نيست .

19- آيا عوارض زايمان طبيعي که باعث طولاني شدن و بستري شدن مادر بدنبال زايمان طبيعي مي شود مشمول تسهيلات زايمان طبيعي مي شود؟

بله عوارض زايمان طبيعي مشمول برنامه مي باشد.

20- هزينه لوازم مصرفي شخصي مادر باردار (پوشاک، دستمال کاغذي ، دمپايي و .....) برعهده بيمارستان مي باشد يا مي بايست از طريق بيمار پرداخت شود؟

تنها هزينه 10 درصد از کيف بيمار ، به عهده بيمار است.

21- با توجه به رايگان شدن زايمان طبيعي آيا بيماراني که داراي بيمه تکميلي هستند نيز شامل طرح مي شوند؟

هزينه مازاد بر سقف تعهد بيمه پايه و تکميلي مشمول حمايت اين برنامه خواهد بود.

22- هزينه آمپول رگام بعد از زايمان طبيعي و سزارين به چه صورت محاسبه مي شود؟

سهم بيمار از هزينه آمپول رگام براي زايمان طبيعي تحت پوشش برنامه مي باشد. سهم بيمه توسط سازمان بيمه مربوطه تامين مي شود.

23- آيا بيمه هاي ارتش شامل کاهش 10 درصد فرانشيز مي گردد؟

فقط هزينه هاي مازاد بر تعهد و مکمل نيروي مسلح ،مشمول برنامه است.

24- آيا هزينه همراه بر اساس تعرفه ها براي تمامي سنين رايگان است؟

خير فقط براي گروه سني 12 سال و زير 12 سال مشمول برنامه مي باشد.يعني 10 درصد هزينه همراه بيماران زير 12 سال از بيمار دريافت مي شود.

25- در بيمارستان، کودکان بيمار نياز به شير خشک و پوشک دارد آيا مي توان اين اقلام مصرفي را در طرح تحول محاسبه کرد؟

خير، اين اقلام جزو خدمات درماني نبوده و توسط بيمار تهيه مي شود.

26- کار درماني شامل اين طرح مي شود؟

در صورتي که جز خدمات سرپايي باشد مشمول اين برنامه نمي شود.

27- بيماراني که دفترچه روستايي دارند ولي مهر ارجاع ندارد هزينه آنها به چه صورت محاسبه مي شود؟

در صورتي که بيمار بدون فرم ارجاع باشد مانند بقيه بيماران فرانشيز 10 درصد پرداخت خواهد شد.