سامانه CMMS

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

CMMS چیست؟

cmms مخفف (Computerized Maintenance Management System) است و به مجموعه فعالیتهایی که سبب افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش مصرف قطعات یدکی، انرژی و هزینه شده و بازده عملی تجهیزات را افزایش می دهد. نگهداری و تعمیرات در سامانه در سه شاخه Pm ،Cm و Gs دسته بندی می گردد

 

 جهت ورود به سامانه ثبت درخواست کلیک نمایید (برای ورود از Google chrome استفاده نمایید)

 

راهنماهای آموزشی

 

مدیریت سامانه CMMS

مدیریت بر ساماندهی سامانه

 مدیریت بر درخواست انجام تعمیرات انجام شده

 تعریف پرسنل هر واحد به منظور ورود به سامانه و انجام فعالیت های مجاز تعریف شده

 اصلاح استقرار تجهیزات در ساختار درختی منابع فیزیکی بیمارستان

 تخصیص کارتابل پیمانکاری مجزا برای تخصیص دستورکارهای مرتبط

 ایجادساختار جانمایی فضاها در ساختار درختی منابع فیزیکی بیمارستان

   مدیریت نت پیشگیرانه

 ساماندهی ونظارت بر بازدید های دوره ای و پیشگیرانه

 برنامه ریزی نت پیشگیرانه برای دستگاهها و تجهیزات موجود

 نظارت بر نت پیشگیرانه (PM و cm) انجام شده وانجام نشده

   مدیریت امنیت

 تغییر کلمه عبور

 مدیریت سطوح دسترسی

 مشاهده گزارشات  و شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیریت نگهداشت و تعمیرات

 ثبت و بارگذاری قرارداد شرکت نگهداشت

 

عملکرد CMMS

 فاز اول

 1- راه اندازی نرم افزار در فرآیند گردش کار دستور کارها

 2- آموزش نحوه ثبت درخواست سرویس به کاربران

  فاز دوم

 1- اصلاح و افزودن کدینگ فضاهای فیزیکی جا افتاده

 2- افزودن ساختمان جا افتاده در ساختار درختی فیزیکی یبیمارستان

 3- اصلاح و افزودن کدینگ تجهیزات جا افتاده در نرم افزار cmms

  فاز سوم

 1- تعیین سطح دسترسی کاربران

 2- راه اندازی انبارها در کارتابل دستور کارها

 3- اصلاح برنامه ریزی زمان نت پیشگیرانه (pm)

  فاز چهارم

 1- فعال سازی آیکون مختص cmms

 2- آموزش در خواست سرویس به نیروهای تاسیسات

 3- تفکیک تخصصی کارتابل پیمانکاران

  فاز پنجم

 1- نصب چک لیستهای نت پیشگیرانه (pm) کنار تجهیزات

 2- بروز رسانی تصاویر تجهیزات در سامانه

 3- طراحی صفحه cmms مختص بیمارستان قائم(عج)

 فاز ششم

نصب چک لیست های Pm در کنار تجهیزات