روش تحقيق

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مقدمه - اپيدميولوژي - تغذيه در اسهال - مايع درماني خوراكي - روش هاي درمان - خلاصه - نتايج

 
 

روش پژوهش

نوع پژوهش: پژوهش توصيفي- تحليلي

جامعه آماري:

جامعه آماري اين پژوهش اطفال زير 5 سال مي‌باشند كه با علايم اسهال خفيف، متوسط، شديد و يا مزمن به بيمارستان فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ مراجعه نموده و در بخش ORT و اورژانس بستري شده‌اند.

محيط پژوهش:

بيمارستان فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ واحد D.T.U

زمينه پژوهش ORT Oral Rehydration Therapy

با توجه به اينكه اسهال از بيماريهاي شايع اطفال مي‌باشد و درمان آن سهم به‌سزايي در پايين آوردن مرگ و مير ناشي از آن (با توجه به اهميت سرم درماني خوراكي كه از طرف WHOارائه شده است) بر آن شدم كه تحقيقات 4 ساله خود را بر اساس مشاهدات عيني ارائه نمايم كه نشان دهنده موفقيت طرح O.R.T مي باشد. در درمان اسهال هاي حاد از طريق .O.R.S كشف اينكه انتقال سديم و گلوكز از جدار روده باريك به هم ارتباط دارند و اينكه گلوكز جذب آب و نمك را از جدار روده باريك تسريع مي‌كند از مهمترين پيشرفتهاي علم پزشكي در نيمه قرن بيستم بوده است.

پيش فرض هاي پژوهش:

عوام معتقدند كه به كودك مبتلا به اسهال نبايد شير و غذا داد و بايد حتما به چنين بيماري سرم وصل شود اما سازمان بهداشت جهاني با تحقيقات انجام داده شده به اين نتیجه رسيده است كه به هيچ عنوان نبايد شير و مواد غذايي حتي چربي را از رژيم غذايي كودك مبتلا به اسهال حذف نمود.

فرضيه پژوهش:

  • پودر خوراكي O.R.S طول دوره بيماري را كمتر مي‌كند .
  • پودر خوراكي O.R.S از سرم تزريقي بيشتر قابل دسترس مي‌باشد .
  • پودر خوراكي O.R.S به لحاظ اقتصادي نسبت به سرم تزريقي مقرون به صرفه است .
  • ميزان درصد بهبودي با پودر خوراكي O.R.S نسبت به سرم تزريقي بيشتر است .
  • آموزش پودر خوراكي O.R.S به اطرافيان بيمار عملي است .

هدف پژوهش:

در اين تحقيق به علت نمونه‌هاي فراوان از روش آماري توصيفي تحليلي استفاده شده‌اند و 12056 كودك مبتلا به اسهال كه در فاز درماني A-B-C به بيمارستان فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ مراجعه و پس از ارزيابي باليني و تشخيص درجه كم آبي در ORT رهيدراته شده‌اند.

روش گردآوري اطلاعات:

با توجه به مراجعه روزانه بيماران مبتلا به اسهال به بيمارستان فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ و ارزيابي باليني بيماران در درمانگاه ORT و اورژانس از روش آماري توصيفي تحليلي انجام شده نمونه مورد پژوهش اطفال زير 5 سال مبتلا به اسهال كه از سالهاي 1376 لغايت 1380 در بخش D.T.U بيمارستان دكتر شيخ رهيدراته شده‌اند.