تغذيه در اسهال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقدمه - روش تحقيق - اپيدميولوژي - تغذيه در اسهال - مايع درماني خوراكي - روش هاي درمان - خلاصه - نتايج

تغذيه در اسهال

تغذيه درماني در زمان اسهال 

سيكل معيوبي كه در آن اسهال و سوء تغذيه با هم عمل مي‌كنند مي‌تواند با تغذيه صحيحي شكسته شود. اين امر نيازمند آن است كه مادران را به بهترين راه و طريقه تغذيه كودكان آشنا كنند، به آنها اهميت ادامه تغذيه كامل در جريان اسهال را ياد بدهند و آنها را در تلاش و پيگيري اين توصيه ها ياري دهند.

چهار مطلب كليدي در تغذيه درماني اسهال در كودكان عبارتند از:

 • ارزيابي وضعيت تغذيه اي كودك
 • تغذيه صحيح در جريان اسهال
 • تغذيه مناسب در دوره نقاهت يا پيگيري
 • برقراري ارتباط صحيح با مادر درباره دستورات غذايي

اثر تغذيه روي اسهال

براي جلوگيري از كندي رشد ، تغذيه خوب در جريان اسهال و پس از آن بايد حفظ شود. اين تصور كه تغذيه بايد در جريان اسهال كاهش يابد يا قطع شود، بيانگر يك اعتقاد عمومي است كه خوردن غذا سبب افزايش مواد دفعي و بدتر شدن اسهال خواهد شد، اما اين امر درست نيست، به عنوان مثال:

 • شير مادر معمولا در زمان اسهال خوب تحمل مي‌شود. كودكاني كه به خوردن شير مادر در زمان اسهال ادامه مي‌دهند نسبت به كودكاني كه از شير مادر تغذيه نمي‌شوند حجم مدفوع كمتري داشته و دوره بيماريشان كوتاهتر است.
 • تغذيه ترميم مخاط روده را تسريع مي‌كند و بازگشت سريعتر عملكرد لوزالمعده، و توليد آنزيم دي ساكاريداز brush-border را تحريك مي‌كند. اين باعث بازگشت زودتر هضم طبيعي مي‌گردد و جذب مواد غذايي را بهبود مي‌بخشد.

علل افت تغذيه در جريان اسهال

 • كاهش غذاي دريافتي
 • مواد غذايي دريافتي ممكن است تا حدود 30% يا بيشتر در چند روز اول اسهال حاد به دلايل زير كاهش يابد:
 • بي‌اشتهايي، كه خصوصا در كودكان با ديسانتري قابل توجه است.
 • استفراغ، كه مانع تغذيه مي‌شود.
 • خودداري از مصرف غذا، بر اساس عقايد سنتي درباره درمان اسهال
 • دادن مواد غذايي با ارزش غذايي كم، نظير فرني يا سوپ رقيق شده، احتمالا به اين علت كه عقيده دارند هضم غذاي رقيق شده آسانتر است.
 • كاهش جذب مواد غذايي

بطور كلي جذب مواد غذايي تا حدود 30% در خلال اسهال حاد كاهش مي‌يابد، اين اختلال جذب در مورد چربي ها و پروتئين ها نسبت به كربوهيدرات ها بيشتر است. اختلال بيشتر مي‌تواند در كودكان سوء تغذيه‌اي مبتلا به اسهال پايدار اتفاق بيفتد كه بيانگر آسيب وسيعتر به مخاط روده است.

افزايش نيازهاي غذايي

نيازهاي غذايي در جريان اسهال به دلائل زير افزايش مي‌يابد.

 • نيازهاي متابوليكي همراه با تب.
 • نياز به ترميم آسيب اپيتليوم روده
 • نياز به جبران پروتئين از دست رفته از طريق مخاط آسيب ديده روده كه در ديسانتري اتفاق مي‌افتد.