منابع مراقبتهای بهداشتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نظر اجمالي - تغذيه - رشد و نمو - روانشناسي - معرفي چند بيماري ... - تحقيقات - منابع

منابع :

بهداشت مادر وكودك مولف : اعظم خليلي

بهداشت همگاني مولفان: دكتر محمد علي مولوي دكتر گيتي ثمر

پرستاري بهداشت خانواده مولفان: ميمنت حسيني كاميار روحاني صفيه حسن زاده

آموزش بهداشت مولف : پريوش حلم سرشت- مهندس اسماعيل دل پيشه

پرستاري بهداشت جامعه مولف :

همه كودكان تيزهوشند مولف : دكتر ميريام استاپرد

تغذيه و آشپزي براي كودكان مولف : آنابل كارمل

اصول بهداشت فردي مولفان :مهندس پريوش حلم سرشت مهندس اسماعيل دل پيشه

بهداشت جامعه مولفان :عليرضا خاتوني يد الله سياوش وهابي

آنچه يك مادر شير ده بايد بداند مولف : كميته استاني ترويج تغذيه با شير مادر

راهنماي مادران شير ده مولف : دكتر خليل فريور

راهنماي سلامت كودك مولف : كميته استاني ترويج تغذيه با شير مادر

راهنماي مادران شيرده مولف : از انتشارات مركز بهداشت استان

هموفيلي مولف : اينگا ماري نلسون ـ ترجمه : دكتر زهره مسائلي

درسنامه ( جلد 4 ) مولفان : دكتر مولوي ، دكتر گيتي ثمر

مجله پزشكي و جامعه شماره 11 سال دوم آبان 1372 صفحه 68و69