ارتباط با واحد توسعه آموزش بالینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارتباط با ما:

آدرس: مشهد، میدان توحید، خیابان دکتر شیخ

 تماس: 37269021-051  داخلی211

تلفن مستقیم: 37273943 - 051

فکس: 37273943 - 051