عملكرد فروردين 88


 

 

عملكرد فروردين ماه واحد روابط عمومي در سال 1388

برنامه هاي فروردين سال 88 همزمان با آغاز سال نو در اين مركز و حتي زودتر ازآغاز سال نو از 29/12/87 شروع شد .

برنامه ها عبارت بودند از تزئين سالن اصلي و چيدمان سفره هفت سين در سالن اصلي و بخشهاي بيمارستاني بخصوص جهت همه بيماران بخش داخلي سفره هفت سين چيديم .

1/1/88 شنبه ضمن بازديد از كليه بخشها و تبريك سال نو به همه پرسنل همراه با مديريت محترم بيمارستان و سوپروايزر بيمارستان برنامه پذيرايي با شكلات را نيز داشتيم .

1/1/88 شنبه همزمان با شروع سال جديد برنامه جشني به مناسبت سال نو براي بيماران كليه بخشها در محل سالن آمفي تئاتر برگزار كه ضمن پذيرايي از كليه بيماران هدايايي بعنوان عيدي تقديم عزيزان شد .

تصاوير بيشتر اين مراسم

3/1/88 برگزاري جشن جهت بيماران بخش داخلي و توسط گروه ستاره ها ، همراه با عروسك گرداني وآهنگهاي كودكانه كه پذيرايي و هدايايي در خاتمه به تمامي بيماران اين بخش اهداء گرديد .

4/1/88 برنامه بازديد از بخشهاي داخلي و جراحي توسط گروه 5 نفره از دانشجويان كه ضمن عيادت از بيماران و اهداء هدايايي به اين عزيزان ، پذيرايي از بيماران و همراهان آنان نيز داشتند .

قابل ذكر است در كليه مراسم و برنامه ها عكسهايي از بيماران نيز گرفته شد .

30/1/88 به مناسبت روز آزمايشگاه حضور همراه مديريت ، حراست و سوپروايزر در محل آزمايشگاه همچنين تقدير از زحمات اين عزيزان هدايايي بعنوان يادبود به پرسنل اين واحد اهدا گرديد .

31/1/88 جهت فوت پدر خانم بني هاشم و خانم حامد حيدري و خانم حيدريان نوشتن تراك و زدن پرده تسليت و حضور در محافل و برنامه هايشان

 

 
 
 
 
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی