عملكرد اسفند 88


 

عملكرد واحد روابط عمومي در اسفند 88

1 اسفند: حضور در جلسه روابط عمومي ها ي دانشگاه كه در محل ساختمان قريشي با حضور مسئولين روابط عمومي و آقاي دكتر ابراهيمي مسئول روابط عمومي دانشگاه ، جهت رفع مشكلات واحدهاي درمان تشكيل گرديد.

5 اسفند : برگزاري كلاسهاي اصول و مباني در روابط عمومي ، كه در محل بيمارستان امام رضا تشكيل گرديد با حضور استاد كرماني

8 اسفند : برگزاري جلسه جشنواره در محل دفتر جشنواره با حضور دكتر معلمي و دكتر سعيدي ، دكتر خوارزمي ، دكتر فرهنگي ، دكتر اسماعيلي ، دكتر زابلي نژاد ، دكتر غروي و مترون بيمارستان و مسئولين واحد جشنواره و سايت در خصوص مكان ، زمان ، مهمان واسم جشنواره كه در نهايت به نتيجه : جشنواره چهارم به نام كودك سالم ، جامعه سالم در تاريخ 19 و 20 آبانماه 89 تشكيل خواهد شد

13 اسفند : جلسه بسيج با حضور تعدادي از بسيجيان بيمارستان و جناب سرهنگ وكيلي از بسيج جامعه پزشكي ، رياست و مديريت بيمارستان در محل نماز خانه بيمارستان برگزار گرديد كه در آخر به تعدادي از بسيجيان عزيز كه در مسابقات قبلي قبول شده بودند جوايزي اهدا گرديد .

12 اسفند : برگزاري جلسه هيات امناي بنياد سرور با حضور اعضاي هيات امنا ، رياست ، مديريت بيمارستان و جمعي از پزشكان در محل دفتر رياست در ساعت 10 صبح برگزار گرديد .

20 اسفند : دومين جلسه جشنواره چهارم در دفتر رياست و با حضور دكتر سعيدي ، دكتر آخونديان ، دكتر خوارزمي در رابطه با كارها و برنامه هاي جشنواره صحبت گرديد .

28 اسفند: چيدمان و توزيع هفت سين براي بچه هاي بخش داخلي و دياليز به همراه كادوهاي نوروزي

29 اسفند : چيدمان سفره هفت سين سالن انتظار و تزيين سالن انتظار بيمارستان و آماده شدن جهت استقبال سال نو

 
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی