عملكرد خرداد 89


عملكرد خرداد 89

1. 3/2 : نوشتن پرده تسليت و زدن تراك بمناسبت فوت پدر همكار گراميمان خانم هنرور از همكاران بخش ICU

2. 3/10 :گردهمايي مسئولين روابط عمومي هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي همراه مديران مراكز جهت بررسي مشكلات پيرامون برنامه هاي روابط عمومي ها.

3. 3/12 :شركت در مراسم بيست و يكمين سال ارتحال امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران همراه با پرسنل دانشگاه علوم پزشكي با تعدادي از همكاران .

4. 3/17 :شروع ثبت نام مجموعه گهرباران از همكاران بيمارستان به جهت تعطيلات تابستاني .

5. 3/19 :جلسه داروخانه بيمارستان با حضور نمايندگان غذا و دارو ،اداره بازرسي ، كميته فني بازرگاني ، حراست دانشگاه و رياست و مديريت و حراست بيمارستان در محل دفتر رياست .

6. 3/24 :زدن پرده ميلاد ا مام محمد باقر (ع) و پذيرائي از همكاران و همراهيان بيماران با شيريني .

7. 3/29 :شروع ثبت نام جشنواره قراني از همكاران جهت حضور در مسابقات قراني خانواده دانشگاه .

8. 3/30 : نوشتن پرده تسليت و زدن تراك بمناسبت فوت مادر همكار كراميمان خانمم اكبري از همكاران بخش جراحي .

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی