عملكرد مهر89


 

 

عملكرد روابط عمومي بيمارستان دكتر شيخ در مهر ماه 89

يكشنبه 04/07/89 برگزاري جشن تولد براي بچه هاي بخش داخلي و دياليز كه اين برنامه بصورت ادواري جهت بيماران بستري در بيمارستان برگزار ميگردد .

تصاوير اين مراسم

دو شنبه 12/07/89 شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و زدن پرده شهادت و تهيه تراكهايي ازاحاديث ايشان و نصب در بورد هاي اطلاع رساني .

چهار شنبه 14/07/89 فوت پدر همكار محترممان سركار خانم نوروزي ،آماده نمودن پرده تسليت و تهيه تراك جهت مراسم ايشان .

جمعه 16/07/89 همزمان با روز جهاني كودك برنامه بازديد از بخشهاي بيمارستان و اهداي هدايايي به همين مناسبت به همه كودكان بستري در بخش .

تصاوير اين مراسم

شنبه 17/07/89 ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر زدن پرده و تراك ميلاد .

20 /07/89 با توجه به دهه مباركه كرامت برنامه جشني با حضور رياست ،مديريت و بيماران بستري در بخشها و همراهانشان در محوطه بيمارستان برگزار گرديد كه ضمن مراسم مولودي خواني ،با پرواز 88 بادكنك سفيد به نيت امام هشتم و شفاي بيمارانمان فضاي روحاني به برنامه داده شد .در اين مراسم مادران خسته دل با پرواز دلهايشان به سوي حرم مطهر خواستار شفاي همه گنجشكهاي پر وبال شكسته اين مرز وبوم شدند ضمن اينكه در پايان مراسم هدايايي به بيماران داده شد .

تصاوير اين مراسم

28/07/89 روز ولادت حضرت رضا (ع) برنامه اي در سالن آمفي تئاتر براي پرسنل برگزار گرديد كه ضمن سخنراني حاج آقاي رضوي نسب و مولودي خواني در مورد حضرت رضا (ع) از همه پرسنل پذيرايي بعمل آمد.

تصاوير اين مراسم

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی