عملكرد آبان 89


 

عملكرد روابط عمومي بيمارستان دكتر شيخ در آبان ماه 89

با توجه به برگزاري دوسالانه جشنواره علمي تحقيقاتي كودكان سرور بيمارستان دكتر شيخ امسال هم طبق سنوات قبل در روزهاي 19 و 20 آبان در هتل پرديسان با نام كودك و آينده / اميدها و چالش ها .كودك سالم – جامعه سالم با حضور بيش 115 متخصص و فوق تخصص كودكان و نوزادان به عنوان سخنران و 169 عدد پوستر پذيرفته و بيش از 300 نفر شركت كننده برگزار گرديد. لازم بذكر است متخصصين فراواني از جمله استاد معين از آمريكا و دكتر گوپنا از آلمان از جمله ميهمانان اين جشنواره بودند.

تصاوير اين مراسم

26/08/89 با توجه به عيد سعيد قربان زدن پرده تبريك عيد به ورودي بيمارستان و برنامه پذيرايي از پرسنل و بيماران

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی