عملكرد اسفند 1389


 

عملكرد اسفند 1389

همزمان با اتمام سال 1389 برنامه هاي اين واحد در تدارك روزهاي ابتدايي سال 1390 ميباشد.

24/12/1389 سه شنبه : آوردن حاجي فيروز و عمو نوروزبا لباسهاي خاص خودشان به بيمارستان و اهدائ هدايايي به بيماران بخشها تا در حدودي اين شادي و شعف تسكين آلام براي اين عزيزان باشد .

تصاوير بيشتر از اين مراسم

29/12/89 يكشنبه : چيدمان سفره هفت سين در سالن اصلي بيمارستان و آماده شدن براي پيشواز سال جديد.

29/12/89 يكشنبه : زدن تراك هفت سين قراني در بردهاي بيمارستان.

29/12/89 يكشنبه : اهدائ تنگ و ماهي زنده و آماده كردن هفت سين به تعداد كل بيماران بخش داخلي و دياليز تا احساس آمدن سال نو را از نزديك داشته باشند.

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی