عملكرد ديماه 90


 

عملكرد ديماه 90

03/10/90 برگزاري جشن شب چله براي بيماران بستري در بيمارستان همراه با برنامه هاي متنوع از جمله نقالي با هدف آشنا كردن كودكان با آيين ها و رسومات ايران كه در پايان با بسته بندي ميوه از حاضرين پذيرايي شد.
 

04/10/90 برگزاري جلسه عفاف و حجاب با حضور حاج خانم عفت ناظمي در دفتر رياست .

07/10/90 ميلاد حضرت محمد باقر (ع) زدن پرده ميلاد و پذيرايي ميوه از كليه بيماران بمناسبت اين روز توسط خير.

08/10/90 برگزاري كنگره يكروزه تب كيو در سالن تربيت با همكاري معاونت بهداشت خراسان رضوي.

11/10/ 90برگزاري كنگره دو روزه تغذيه با شير مادر در سالن تربيت با همكاري معاونت بهداشت خراسان رضوي.

11/10/90ميلاد حضرت موسي كاظم (ع) زدن پرده ميلاد و پذيرايي ميوه از كليه بيماران بمناسبت اين روز توسط خير- نصب تابلو الكترونيك با هدف جيگزيني پرده هاي شعاري و آموزش همراهان در قالبهاي تعريف شده .

12/10/90 برگزاري كنگره دو روزه تغذيه با شير مادر در سالن تربيت با همكاري معاونت بهداشت خراسان رضوي.

14/10/90 برگزاري سومين جلسه كلاس اصلاح فرايندها از مجموعه برنامه هاي تعالي سازماني در محل دفتر رياست برگزار گرديد.

20/10/90 حضور گروه نسيم رضوان در بيمارستان تحت عنوان صندلي پرسش و پاسخ ديني و دلجويي از بيماران و همراهان بيمار

24/10/90 اربعين حسيني زدن پرده تسليت - پذيرايي ميوه از كليه بيماران و همراهان بمناسبت اين روز توسط خير.

29/10/90 تهيه گزارش تصويري ازفعاليتهاي گروه نسيم رضوان (حوزه علميه قم ) با هماهنگي روابط عمومي دانشگاه توسط سيماي خراسان.

 

اوقات شرعی