ثبت خطا

 

ثبت خطا

همکار محترم با توجه به اهمیت موضوع ایمنی در برنامه های اعتبار سنجی در جهت شناسایی مخاطرات و کاهش تکرار خطاها ، خواهشنمد است ریسک ها و خطاهای مشاهده شده را با توجه به تجربیات گذشته ، شناسایی نموده و در جدول زیر تکمیل نمایید

یاداور میشود گزارش خطا تنها با هدف کاهش تکرار خطاهای مشابه و افزایش ارتقای ایمنی بیماران و پرسنل  انجام میگیرد و هیچگونه عواقب تنبیهی ندارد .

تجربیات و پیشنهادات اصلاحی شما در کمیته بهبود کیفیت مرکز مطرح و پس از ارزیابی در دستور کار و اقدام قرار خواهد گرفت و از بهترین اقدامات اصلاحی تقدیر به عمل خواهد آمد .

 

رویکرد گزارش نگر : حوادث و رویدادهایی است که قبلا رخ داده است .

 

فرم ثبت خطای دارویی

 

فرم ثبت خطای پرستاری

 

فرم ثبت خطای پزشکی

 

فرم ثبت خطای آزمایشگاه

 

فرم ثبت خطای تصویر برداری

 

فرم ثبت خطای واحدهای پشتیبانی

 

فرم ثبت خطا و حوادث پرسنل

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی