معرفی امور اداری

 

معرفي واحد ها و پرسنل امور اداري

دفتر رياست با خط مستقيم 7276042 و داخلي 320-321

آقاي دكتر فرهاد حيدريان ، رئيس بيمارستان
خانم نغمه بني هاشم ، مسئول دفتر

واحد حراست با خط مستقيم 7278620 و داخلي 300

آقاي بهرام عشرتي ، مسئول حراست بيمارستان

واحد حسابداري با خط مستقيم 7279280 و داخلي 318-319

آقاي عليرضا منظمي ، رئيس حسابداري
خانم زينب رضائيان ، حسابدار
آقاي امير قشقايي، حسابدار
خانم الهام اصغري ، حسابدار
آقاي مسعود نوربخش ، حسابدار
واحد اموراداري با خط مستقيم 7249420 و داخلي 317

آقاي غلامرضا خاكشور ، مسئول امور اداري

واحد كارگزيني با داخلي 316 با خط مستقيم 7231257

آقاي جواد يزدياني ، مسئول كارگزيني
خانم فاطمه محمدي : كارگزين

واحد بايگاني با داخلي 306

خانم منصوره افشاريان ،مسئول دبيرخانه و روابط عمومي

واحد كارپردازي با داخلي 311

آقاي غلامرضا خاكشور ، كارپرداز

واحد وب سايت و رايانه با خط مستقيم 7231258 و داخلي 313-234

خانم مهندس مريم اميري پور ، مسئول سخت افزار و سایت
آقاي مهندس سيد حسن قندريز ، رابط IT و مسئول HIS
 
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی