کم خونی


اهميت صرف صبحانه - نيازهاي تغذيه اي - رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب - سوء تغذيه و تاثير آن بر يادگيري - كم خوني و تاثير آن بر يادگيري - چند نكته

كم خوني فقر آهن و اثر آن بر قدرت فراگيري:

كودكان سنين مدرسه خصوصا اگر متعلق به خانواده هايي باشند كه از نظر اقتصادي ، اجتماعي در سطح پاييني هستند ممكن است به درجاتي از فقر آهن و كم خوني ناشي از آن مبتلا شوند.

در مناطقي كه آب آلوده است و وضعيت بهداشت محيط در سطح مطلوبي نيست ممكن است دريافت آهن از طريق مواد غذايي كافي باشد ولي ابتلا به بيماريهاي عفوني و انگلي موجب سوء تغذيه پروتئين -انرژي گردد كه خود روي جذب آهن اثر دارد، عوارض مهمي كه مربيان مي‌توانند بوسيله آن به فقر آهن مشكوك شوند ، بي‌تفاوتي ، خستگي و بي‌حسي، كاهش قدرت يادگيري، عدم تمايل به فعاليتهاي فيزيكي مثل ورزش مي‌باشد . كودك پس از اين مرحله از ذخاير آهن بدن خود استفاده مي‌كند و در صورتيكه ذخاير كاهش يابد كم‌كم وارد مرحله كم خوني فقر آهن مي‌شود.

كمبود يد و يادگيري دانش آموزان :

كمبود يد نيز بر يادگيري، افزايش مهارتهاي فكري و ذهني اثر غير قابل ترديدي دارد.

علاوه بر اين كمبود بعضي از ويتامين ها بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر فراگيري و ظرفيت آن اثر نامطلوب دارد. تغييرات رفتاري در افراد مبتلا به كمبود ويتامين B1 خستگي، كوفتگي ، رخوت و تغيير در تواناييهاي تمركز مشاهده شده است.

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی