چند نکته


اهميت صرف صبحانه - نيازهاي تغذيه اي - رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب - سوء تغذيه و تاثير آن بر يادگيري - كم خوني و تاثير آن بر يادگيري - چند نكته

نكات ذيل را در تغذيه دانش آموزان بخاطر داشته باشيد :

- بطور كلي در سنين مدرسه ، رشد كودك با سرعت كمتري ادامه دارد و عوامل ژنتيكي ، تغذيه خوب و محيط در سرعت رشد او موثر است . كمبودهاي تغذيه اي كودك را از رشد بالقوه اي كه مي تواند داشته باشد باز مي دارد.

- انرژي و مواد مغذي مورد نياز كودكان در اين سنين بستگي به اندازه بدن ، سرعت رشد و ميزان فعاليت آنها دارد . بنابراين يك الگوي غذايي يكسان براي دانش آموزان نمي توان تعيين كرد .

- تشويق كودكان به ورزش موجب سوختن كالري دريافتي روزانه ، شادابي و جلوگيري از چاقي كودكان مي شود .

- سرعت رشد كودكان روز به روز در حال تغيير است بنابراين دريافت روزانه آنها از نظر انرژي و مواد مغذي و بطور كلي مقدار غذاي مصرفي آنها روز به روز تغيير مي كند .

- سوء تغذيه در اين دوران موجب كاهش سرعت رشد جسمي و توانمندي ذهني آنها مي شود .

- در اين دوران ، اشتهاي كودك راهنماي خوبي براي دريافت انرژي و مواد مغذي مورد نياز است .

- استرس ناشي از رفتار اولياء و مربيان يا استرس هاي مربوط به امتحان مي تواند روي اشتهاي كودكان اثر بگذارد . اگر اين تأثير موقت باشد مشكلي ايجاد نمي كند . ولي ادامه بي اشتهايي كودك مي تواند مشكل آفرين باشد . در اينصورت بايد با شناسايي و رفع مشكل به كودك كمك شود . گاهي اوقات استرس موجب زياد خواري كودك مي شود . در مورد كودكان چاق اين مسئله مهم و قابل توجه است . آموزش مناسب و مشاوره با كودكان مي تواند تا حدودي مشكل آنان را كم كند .

- به والدين بايد آموزش داده شود كه با تأمين غذاهايي كه داراي ارزش غذايي هستند و فراهم كردن محيط مناسب زمينه را براي رشد و توانمندي ذهني و جسمي كودكان آماده كنند و رفتارهاي غذايي درست را در آنها ايجاد كنند . كودكان رفتارهاي غذايي والدين را الگوي خود قرار مي دهند . بنابراين امتناع والدين از خوردن برخي از غذاها موجب مي شود كه كودكان نيز آن غذاها را هر چند كه داراي ارزش غذايي بالايي باشند ، نخورند .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی