عملکرد اردیبهشت96

 

مورخه 3/2/96 برگزاری جلسه خیرین با حضور ریاست محترم بیمارستان و مدیریت محترم بیمارستان برگزار گردید.

در مورخه 16/2/96 به مناسبت روز جهانی بهداشت دست مراسم این روز با حضور کلیه پرسنل بیمارستان برگزار گردید.

به مناسبت اعیاد نیمه شعبان در مورخه 18/2/96مراسم جشن جهت بیماران بستری در بیمارستان برگزار گردید.

مورخه 22/2/96 برگزاری مراسم جشن به مناسبت نیمه شعبان در صبح و عصر برای بیماران بستری و همچنین اهداء جوایز به کلیه کارمندان کشیک و بیماران و همراهیان بیماران.

مورخه 25/2/96 برگزاری جلسه گروه اطفال بیمارستان ها با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان.

مورخه 27/2/96 بازدیدکمیته آموزش به بیمار دانشگاه در بیمارستان دکتر شیخ

مورخه 30/2/96 ارزشیابی آموزشی بیمارستان و بازدید از کلیه بخش های بیمارستان. 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی