ويزيت رايگان از دانش آموزان بي سرپرست توسط اساتيد بيمارستان دكتر شيخ

همزمان با روز ميلاد اسوه صبر و پايداري انجام گرفت

ويزيت رايگان از دانش آموزان بي سرپرست توسط اساتيد بيمارستان دكتر شيخ

 

 همزمان با روز ميلاد حضرت زينب (س) و روز پرستارجمعي از اساتيد ، متخصصين و كادر پرستاري با حضور در مدرسه شبانه روزي كلات( ام هاني و صالحان) از دانش آموزان بي سرپرست اين مجموعه معاينه و ويزيت رايگان بعمل آوردند. اين كادر درماني را دكتر فاطمه قانع فوق تخصص كليه و نقرولوژي كودكان ، دكتر مرجان جودي فوق تخصص جراحي كودكان و دكتر علي جوادي متخصص اطفال، دكتر كيان بخت دندانپزشك و تني چند از همكاران پرستاري همراهي كردند .در اين برنامه كه از ساعت 8 صبح تا ساعت 14 بطول انجاميد حدود 130 دانش آموز بي سرپرست پسر و حدود 200 دانش آموز بي سرپرست دختر ويزيت رايگان شدند . لازم بذكر است اين برنامه با همت گروهي گروه راه سلامتي انجام گرفت .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی