برنامه تحول نظام سلامت

 

 
برنامه های تحول نظام سلامت

 

اطلاعیه های ستاد کشوری

 

 

 

پاسخگويي به سوالات پر تکرار برنامه تحول نظام سلامت

با حمايت دولت و برنامه ريزي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ،برنامه تحول نظام سلامت در کشور آغاز و تا کنون هفت بسته حمايتي در قالب اين برنامه به دانشگاههاي علوم پزشکي ابلاغ شده است.

با گذشت یک ماه از اجرای این طرح، سوالات متعددی در مورد چگونگي اجرای این طرح و جزییات آن برای مراجعه کنندگان به وجود آمد که کمیته اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد در دانشگاه علوم پزشکي مشهد به آن پاسخ داده است.

1- نحوه ارتباط با ستاد اجرايي طرح تحول نظام سلامت به چه شکلي است؟

شما ضمن دريافت اطلاعات و گزارشات جديد در سايت برنامه به نشاني www.mums.ac.ir مي توانيد نظرات خود را به سامانه پيام کوتاه 20001590 ارسال و يا با شماره 1590 تماس حاصل کنيد.

2- در برنامه تحول نظام سلامت فرد بستري چه ميزان از هزينه را بايد پرداخت کند؟

در صورت داشتن يکي از بيمه هاي پايه سلامت و بستري شدن در بيمارستانهاي وزارت بهداشت فقط 10 درصد هزينه ها بر عهده بيمار مي باشد.

3- آيا طرح تحول نظام سلامت براي بيماران تحت نظر زير شش ساعت در بخش اورژانس نيز قابل اجرا مي باشد؟

بيماران اورژانسي در صورتي مشمول اين برنامه مي شوند که تحت نظر بوده و پرونده براي آنها تشکيل شده باشد.

4- با عنايت به تحويل کيف بيمار در ابتداي پذيرش و محاسبه قيمت آن بر مبناي دستورالعمل در موارد بستري طولاني مدت و نياز مجدد بيمار به لباس ، ملحفه، روبالشي و...... پرداخت هزينه لباس يا اقلام اضافي تحويل شده، چگونه است آيا به عهده بيمار است؟

هزينه کيف بهداشتي فقط يکبار تحت پوشش برنامه مي باشد.

5- مصدومين حوادث حين کار تحت پوشش برنامه مي باشند؟

هزينه بيماران حوادث حين کار تحت پوشش برنامه نيست.

6- آيا اقلامي مثل واکر،عصا و يا ساير وسايلي که جزيي از درمان نمي باشد، مشمول اين برنامه است؟

خير مشمول نمي شود.

7- سهم پرداختي بيماران تحت پوشش بيمه روستايي از يارانه سلامت در هزينه هاي دارو و تجهيزات چقدر است؟

بيماران داراي بيمه روستايي در صورتي که در زنجيره ارجاع با داشتن فرم ارجاع مراجعه کنند،مشمول برنامه و 5 درصد خدمات دريافت شده را پرداخت مي کنند.

8- آيا خدماتي همچون گچ گيري که به صورت سرپايي انجام مي شود جزء برنامه است؟

خير ، خدمات سرپايي مشمول برنامه نيست.

9- بيماراني که با نامه پزشک متخصص به پذيرش مراجعه کرده و تشکيل پرونده مي دهند ولي عمل جراحي آنان با بي حسي و يا به صورت سرپايي است، آيا شامل تخفيف مي شوند؟

خدمات سرپايي غير اورژانسي مشمول اين برنامه نمي شود.

10- در صورتي که مادر به دنبال زايمان طبيعي دچار عارضه شود و مجبور شويم براي برطرف کردن آن، مادر را به اتاف عمل منتقل و عارضه را برطرف کنيم هزينه ها به چه صورت است؟

عوارض زايمان طبيعي تا زماني که با پرونده تشکيل شده براي زايمان مورد درمان قرار مي گيرند تحت پوشش برنامه است.

11- براي دفترچه سلامت نام نويسي کردم اما هنوز صادر نشده است.اگر تا قبل از صدور دفترچه همسرم زايمان کرد زايمانش رايگان مي شود؟

در اين طرح، بيمه به هنگام بستري پيش بيني شده است و نگراني از اين بابت وجود ندارد.

12- آيا طرح زايمان طبيعي شامل افاغنه هم مي شود؟

خير فقط اتباع ايراني را شامل مي شود.

13- آيا هزينه زايمان طبيعي در بيمارستانهاي خصوصي و خيريه نيز رايگان است؟

زايمان طبيعي فقط در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي رايگان است

14- اگر نوزاد بعد از زايمان طبيعي دچار زردي و در بيمارستان بستري شود ، هزينه نوزاد رايگان است؟

خير هزينه نوزاد جداي هزينه زايمان است. در اين موارد نيز فقط 10 درصد هزينه توسط بيمار پرداخت مي شود.

15- آيا خدمات سرپايي نيز تحت پوشش اين برنامه مي باشد؟

خير اين بسته فقط شامل خدمات بستري در بخش دولتي مي باشد.

16- آيا بيماران داراي بيمه تکميلي نيز امکان استفاده از مزاياي اين برنامه را دارند؟

بلي با توجه به اينکه تعهد بيمه هاي تکميلي بر اساس سرانه دريافتي آنها مي باشد به طبع بايد تعهدات خود را ايفا کنند. بنابراين بيماراني که خدمات مورد پوشش اين برنامه با تعهدات بيمه تکميلي شان هم پوشاني دارد بايستي از خدمات بيمه تکميلي خود استفاده کنند و فقط براي خدماتي که توسط بيمه تکميلي شان پوشش داده نمي شود از حمايتهاي اين برنامه استفاده نمايند. البته بيماراني که ابتدا از مزاياي اين برنامه استفاده کنند قادر به استفاده از مزاياي بيمه تکميلي نخواهند شد.

17- اگر در ضمن بستري براي ادامه درمان به بيمارستان ديگري هدايت شويم، آيا بايد براي دريافت آن خدمات، کل مبلغ را بپردازيم ؟

بيمارستان هاي مشمول طرح مکلفند تمامي خدمات را در همان بيمارستان ارائه کنند و در مواردي که خدمات در بيمارستان محل بستري قابل ارائه نباشد فقط 10 درصد (و در نظام ارجاع 5 درصد) و صرفا در بيمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بيمارستان بايستي پرداخت شود.

18- آيا بيمارستان مي تواند بيمار را در ضمن بستري براي تهيه دارو و تجهيزات پزشکي به خارج از بيمارستان هدايت کند؟

بيمارستان مشمول طرح مکلفند کليه دارو و تجهيزات پزشکي مورد نياز بيماران را راسا در همان بيمارستان ارائه کنند .پرداخت هيچ وجهي در خارج از صندوق بيمارستان براي تهيه دارو و تجهيزات پزشکي مورد نياز بيماران حتي براي شرکتهايي که دارو و تجهيزات پزشکي را در محيط بيمارستان ارائه مي کنند مجاز نيست .

19- آيا عوارض زايمان طبيعي که باعث طولاني شدن و بستري شدن مادر بدنبال زايمان طبيعي مي شود مشمول تسهيلات زايمان طبيعي مي شود؟

بله عوارض زايمان طبيعي مشمول برنامه مي باشد.

20- هزينه لوازم مصرفي شخصي مادر باردار (پوشاک، دستمال کاغذي ، دمپايي و .....) برعهده بيمارستان مي باشد يا مي بايست از طريق بيمار پرداخت شود؟

تنها هزينه 10 درصد از کيف بيمار ، به عهده بيمار است.

21- با توجه به رايگان شدن زايمان طبيعي آيا بيماراني که داراي بيمه تکميلي هستند نيز شامل طرح مي شوند؟

هزينه مازاد بر سقف تعهد بيمه پايه و تکميلي مشمول حمايت اين برنامه خواهد بود.

22- هزينه آمپول رگام بعد از زايمان طبيعي و سزارين به چه صورت محاسبه مي شود؟

سهم بيمار از هزينه آمپول رگام براي زايمان طبيعي تحت پوشش برنامه مي باشد. سهم بيمه توسط سازمان بيمه مربوطه تامين مي شود.

23- آيا بيمه هاي ارتش شامل کاهش 10 درصد فرانشيز مي گردد؟

فقط هزينه هاي مازاد بر تعهد و مکمل نيروي مسلح ،مشمول برنامه است.

24- آيا هزينه همراه بر اساس تعرفه ها براي تمامي سنين رايگان است؟

خير فقط براي گروه سني 12 سال و زير 12 سال مشمول برنامه مي باشد.يعني 10 درصد هزينه همراه بيماران زير 12 سال از بيمار دريافت مي شود.

25- در بيمارستان، کودکان بيمار نياز به شير خشک و پوشک دارد آيا مي توان اين اقلام مصرفي را در طرح تحول محاسبه کرد؟

خير، اين اقلام جزو خدمات درماني نبوده و توسط بيمار تهيه مي شود.

26- کار درماني شامل اين طرح مي شود؟

در صورتي که جز خدمات سرپايي باشد مشمول اين برنامه نمي شود.

27- بيماراني که دفترچه روستايي دارند ولي مهر ارجاع ندارد هزينه آنها به چه صورت محاسبه مي شود؟

در صورتي که بيمار بدون فرم ارجاع باشد مانند بقيه بيماران فرانشيز 10 درصد پرداخت خواهد شد.

آخرین به روز رسانی ( سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۲ )

 

 

 

 

درمانگاه جراحی اطفال بیمارستان دکتر شیخ از تاریخ 1-6-96به بیمارستان اکبر منتقل می گردد
شنبه, 28 مرداد 1396
قابل توجه کلیه مراجعین محترم درمانگاه بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ : به... ادامه مطلب...
IMAGE
بازدید وزیر اموزش و پرورش96
شنبه, 31 تیر 1396
بازدید وزیر محترم آموزش و پرورش از بیمارستان دکتر شیخ و اهدائ جوایز به بیماران... ادامه مطلب...
IMAGE
عملکرد اردیبهشت96
یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396
  مورخه 3/2/96 برگزاری جلسه خیرین با حضور ریاست محترم بیمارستان و مدیریت محترم... ادامه مطلب...
IMAGE
عملکرد فروردین 96
چهارشنبه, 30 فروردين 1396
عملکرد روابط عمومی در فروردین 96 مورخه 1/1/96 برگزاری جشن عید نووز برای بیماران بستری... ادامه مطلب...
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  
IMAGE
برنامه تحول نظام سلامت
چهارشنبه, 21 خرداد 1393
    برنامه های تحول نظام سلامت واژهنامه ارکان 1- برنامهکاهش میزان پرداختی... ادامه مطلب...
آموزش به بيمار2
دوشنبه, 12 اسفند 1392
          معرفی کلینیک خودمراقبتی جهت کارکنان معرفی کلینیک خودمراقبتی جهت مراجعین... ادامه مطلب...
رسيدگي به شکايات
دوشنبه, 20 شهریور 1391
رسيدگی به شکايات و تعامل با بيمار و همراه : تعامل با بيمار و همراهان : بیماران در... ادامه مطلب...
آلبوم تصاوير
شنبه, 07 ارديبهشت 1387
تصاوير برگزيده از آلبوم مراسمات برگزار شده در بيمارستان عملکرد ماه به ماه واحد... ادامه مطلب...
برنامه درمانگاههای تخصصی
چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1387
برنامه درمانگاههاي تخصصي كه به صورت ماهانه ارائه مي شود   ماه جاري - دريافت فايل pdf... ادامه مطلب...
IMAGE
تماس با بيمارستان
شنبه, 31 فروردين 1387
    مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور ( بيمارستان دكتر شيخ ) نشاني : مشهد - ميدان... ادامه مطلب...
IMAGE
گردشگری سلامت
دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397
  گردشگري سلامت  معرفی بیمارستان و اطلاعات کلی معرفی مرکز شیخ خدمات بیمارستان... ادامه مطلب...
لينك ارتباطي pacs بيمارستان
چهارشنبه, 09 ارديبهشت 1394
  لينك ارتباطي pacs بيمارستان  user: icu - pass: icu ادامه مطلب...
IMAGE
گردشگري سلامت
سه شنبه, 20 فروردين 1392
    معرفی بیمارستان و اطلاعات کلی معرفی مرکز پزشکی دکتر شیخ خدمات... ادامه مطلب...
فرم ها
چهارشنبه, 23 فروردين 1391
      فرم بررسی علل ترخیص بیمار با رضایت شخصی فرم رسيدگي به شکايات بيمارستان دکتر... ادامه مطلب...
معرفی اعضای هيات علمی
چهارشنبه, 02 مرداد 1387
براي مشاهده cv اعضاء هيات علمي روي لينك مربوطه كليك نماييد : متخصص خون : دكتر عبدا...... ادامه مطلب...

اوقات شرعی