گردشگری سلامت

 

 معرفی بیمارستان و اطلاعات کلی

 

واحد گردشگری سلامت

 

اطلاعات متخصصین محترم شاغل در بیمارستان

آلبوم تصاویر از بیمارستان و مراسمات برگزار شده در بیمارستان

آلبوم تصاویر شامل تمامی مراسم برگزار شده در بیمارستان ، بخش ها و پزشکان و پرسنل در بیمارستان می باشد که به تفکیک سال مجتمع گردیده است  که در لینک آلبوم تصاویر قابل مشاهده می باشد


اوقات شرعی