تماس با ما

تماس با بيمارستان

 

 

مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور ( بيمارستان دكتر شيخ )

نشاني : مشهد - ميدان توحيد - ابتداي خيابان طاهري - خیابان دکتر شیخ - بیمارستان دکتر شیخ

تلفن : 05137269021

نمابر : 05137277470

پست الكترونيك : shaikh.hospital[at]mums.ac.ir

صندوق پستي : 1358- 91735

مركز آموزشي ، درماني ، پژوهشي پلي كلينيك تخصصي سرور

نشاني : بين 5 راه پايين خيابان و فلكه 17 شهريور - 17 شهريور 8 شمالي

تلفن : 05133645013-05133645014

تماس با مسئول سايت : amiripoorm1[at]mums.ac.ir
 
تلفن هاي داخلي بيمارستان دكتر شيخ :
شماره واحد نام واحد شماره واحد نام واحد شماره واحد نام واحد
322 دفتر رياست - مديريت

ب

208 csr
320 دفتر رياست - منشي 312 بستري موقت 234 his
321 دفتر رياست - تايپيست 306 بايگاني

ااف

277 درمانگاه- مسئول 221 بانك ملي 315 آبدارخانه
239 درمانگاه - نگهباني

پ

237 اطلاعات
273 درمانگاه - كليه 247 پذيرش بستري 305 آسيستان داخلي
288 درمانگاه - خونشناسي 308 پذيرش درمانگاه 307 آسيستان اورژانس
224 درمانگاه - جراحي

ت

253 آي سي يو - بخش
324 درمانگاه - روانشناسي 222 تاسيسات 257 آي سي يو - پزشكان

278-241

درمانگاه اطفال 311 تداركات 250 اتاق عمل - پزشكان

ف

245 ترخيص 251 اتاق عمل - بي سيم
297 فروشگاه 202 تعاوني مسكن 252 اتاق عمل - در ورودي

ر

9 تلفنخانه 213 آزمايشگاه - بخش

270-271

راديولوژي 262 توسعه و پژوهش 230 آزمايشگاه - بانك خون

ك

268 تجهيزات پزشكي 207-217 مسئول آزمايشگاه
261 كتابخانه

ج

205 آزمايشگاه - اتاق نمونه گيري
342 كارشناس بهداشت

302-293

جراحي - پرسنل 236 آزمايشگاه- اتاق بيوشيمي
233 كارشناس تامين اجتماعي 303 جراحي - بيمار 265 آزمايشگاه - اتاق ميكروب شناسي
316 كارگزيني

ح

249 آسيب شناسي - بخش
314 كلينيك ويژه 300 حراست 242 مسئول آسيب شناسي

ل

319 حسابداري- پرسنل 204 آشپزخانه
203 لنژري 318 حسابداري- رئيس 292 انبار دارو

م

خ

286 انبار

218-219-246

مدارك پزشكي 206 خياط خانه 287 انبار اموال
229 مددكاري 298 خدمات پرستاري- دفتر 284 اينترن جراحي
211 مترون 215 خدمات پرستاري- بيسيم 263 اينترن داخلي

ن

د

311 امور اداري
264 نقليه 282 داروخانه خصوصي 244-240 اورژانس- بخش
220 نگهباني- درب اصلي 323 دفتر گروه 243 اورژانس - بيماران
227 نگهباني- اطلاعات 343 دندانپزشكي

ي

238 نگهباني- پاركينگ 216 دياليز 309 يورديناميك
239 نگهباني- درمانگاه

327-299

داخلي- بخش

و

226 نفرولوژي- بخش 301 داخلي - بيمار 313 وب سايت
228 نفرولوژي- بيمار        
 
معرفي بيمارستان
معرفي اموراداري
بنیاد خيريه سرور
حوزه رياست
معاونت آموزشی
واحدهاي درماني
هيات علمي
آموزش و بهسازي منابع انساني
معرفي واحد مطالب علمي سايت
مطالب آموزشي مراقبتهاي پرستاري مراقبت هاي بهداشتي
معرفي چند بيماري ... نظر اجمالي تغذيه رشد و نمو روانشناسي تحقيقات منابع
خبرنامه سايت گزارش هاي موردي آموزش همگاني تغذيه
مطالب آموزشي بخش ها جهت کارکنان
اخبار بیمارستان
تماس با ما
صفحه اصلی
سایت انگلیسی
فرم های الکترونیکی

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.