نظر اجمالي درمانگاه سرور

 

نظر اجمالي

مرکز درماني ، آموزشي ، پژوهشي بيماران هموفيلي و تالاسمي در ديماه 1382 در محل کلينيک سرور که در سال 1364 توسط بنياد سرور به دانشگاه علوم پزشکي مشهد اهدا شده است ، با همکاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد و بنياد خيريه سرور و بنياد بيماريهاي خاص افتتاح شد .

هدف اصلي اين مجموعه ، متمرکز کردن خدمات مورد نياز بيماران هموفيلي و تالاسمي در راستاي هم گرائي و تسهيل در خدمت رساني به اين بيماران مي باشد .

در حال حاضر ،704   بيمار تالاسمي و 1225 بيمار هموفيلي در اين مرکز ، داراي پرونده درماني مي باشند . ويزيت هاي روزانه بيماران ، توسط يک نفر متخصص محترم اطفال انجام ميشود و سه روز در هفته ، فوق تخصص هماتولوژي اطفال در مرکز حضور يافته و به امور بيماران رسيدگي مينمايد .

 

مسئولين پلي کلينيک تخصصيسرور

رياست مرکز : سرکار خانم دکتر زهرا بديعي

مديريت مرکز : سرکار خانم فریبا وطنخواه

سرپرستار مرکز : سرکار خانم فریبا وطنخواه

 

تماس با پلي کلينيک تخصصي سرور

نشاني : مشهد – بين ميدان 17 شهريور و پنجراه –خيابان 17 شهريور شمالي 8

تلفن : 3645013- 0511 و 3666065-0511

نمابر : 3644551- 511 - 98+

صندوق پستي : 18746 – 91679

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی