معرفي واحدكنترل عفونت

کميته کنترل عفونت بيمارستان فوف تخصصي دکتر شيخ

اعضاء کميته (هسته مرکزي) :

1)    رياست بيمارستان : اقاي دکتر فرهاد حيدريان

2)  مدير بيمارستان : اقاي دکتر علي جوادي

3)  معاون اموزشي بيمارستان : اقاي دکتر محمد اسماعيلي ( فوق تخصص نفرولوژي )

4) رئيس بخش هماتولوژي : اقاي دکتر عبدالله بني هاشم ( فوق تخصص هماتولوژي )

5)  رئيس بخش اورژانس : اقاي دکتر علي خاکشور (متخصص کودکان و نوزادان )

6) رئيس بخش ICU : اقاي دکتر سيد جواد سيدي ( فوق تخصص ريه اطفال )

7)  سرپرست ازمايشگاه : دکتر ارمين عطاران ( ميکروبيولوژيست باليني )

8) مترون بيمارستان : خانم حوا عبداللهي ( کارشناس پرستاري )

9) سوپروايزر اموزشي : خانم مرضيه هودفر ( کارشناس ارشد پرستاري )

10)      سرپرستار داخلي : خانم مژگان بهاري ( کارشناس پرستاري )

11)          سرپرستار جراحي : خانم معصومه گرزين ( کارشناس پرستاري)

12)        سرپرستار اورژانس : خانم ناديا شخص توکليان ( کارشناس پرستاري )

13)        سرپرستار icu  : خانم فاطمه خسروجردي (کارشناس پرستاري)

14)       سرپرستار اتاق عمل : خانم طاهره پيروي دهسرخي(کارشناس پرستاري )

15)        سرپرستار نفرولوژي : خانم اعظم مهذب حسني ( کارشناس پرستاري )

16)       سرپرستار درمانگاه : خانم سيمين فرهادي ( کارشناس پرستاري )

17)        کارشناس بهداشت محيط : اقاي خدمتگزار ( کارشناس بهداشت محيط )

18)       دبير کميته و مسئول واحد : خانم زهرا سپهري ( کارشناس پرستاري )

19)       پزشک کنترل عفونت : دکتر سيد جواد سيدي ( فوق تخصص ريه اطفال )

تاريخچه و اهداف

عفونت بيمارستاني به عفونتي اطلاق مي گردد که بعد از پذيرش يمار در بيمارستان ايجاد مي گردد به شرط ان که بيمار در زمان بستري شدن به ان دچار نباشد و در دوره کمون ان هم نباشد.

عفونتهاي بيمارستاني يکي از معضلات قرن حاضرمي باشد که منجر به افزايش موارد مرگ و مير هزينه ها ، طول مدت بستري در بيمارستانها مي گردد .در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته ميزان اين عفونت ها حدود 10% موارد بستري و در کشورهاي در حال توسعه 20%-25% تخمين زده مي شود- ميزان عفونت هاي بيمارستاني در يک مرکز بهداشتي- درماني نشان دهنده ي کيفيت خدمات ارائه شده در ان مرکز مي باشد.

در اين راستا کميته کنترل عفونت بيمارستان فوق تخصصي دکتر شيخ از سال 1380 فعاليت خود را اغاز کرد .

اهداف اصلي کميته

1-  انتخاب روش هاي مناسب و برنامه ريزي جهت کنترل عفونت هاي بيمارستاني

2-ارتقاء کيفيت خدمات بهداشتي- درماني

3- کاهش زمان بهبودي و در نتيجه کاهش هزينه درمان

زير گروه هاي کميته

1-  استريليزاسيون مرکزي :

مسئول : خانم طاهره پيروي ( کارشناس پرستاري )

اهداف : اصلاح و بروز کردن فرايندهاي مربوط به استريليزاسيون و وسائل و تجهيزات

اصلاح و بروز کردن فرايندهاي مربوط به کنترل کيفي استريليزاسيون

 

2-جمع اوري و دفع زباله هاي بيمارستاني :

 مسئول : اقاي مهندس خدمتگزار ( کارشناس بهداشت محيط)

هدف : 1)اصلاح و نظارت بر جمع اوري ، بي خطر سازي و دفع زباله هاي بيمارستاني

 2)بهسازي محيط

3-  لنژري

مسئول : غلامرضا خاکشور

هدف : کنترل و نظارت بر کليه فرايندهاي مربوط به لنژري

4-   تاسيسات :

مسئول : اقاي محمود ميراني( تکنيسين الکترونيک )

هدف : اصلاح و بروز کردن وضعيت تاسيسات ، اب و فاضلاب و تجهيزات در ارتباط با کنترل عفونت

5-  تغذيه و آشپزخانه:

مسئول : اقاي عباس مالک ( کارشناس تغذيه )

هدف : اصلاح و بروز کردن فرايندهاي مربوط به انبارغذايي، تهيه و توزيع مواد غذايي در بيمارستان در ارتباط با کنترل عفونت هاي بيمارستاني و بيماريهاي قابل انتقال از طريق اب و غذا

6-   امور خدمات :

مسئول : اقاي غلامرضا خاکشور

هدف :

1) نظارت بر واحدهاي فوق و تامين و پيگيري درخواست هاي مربوطه هر واحد

2)نظارت برامور شرکت هاي خدماتي

7-کارشناس بهداشت :

مسئول : خانم مسعودي ( کارشناس مامايي )

هدف :

1)  واکسيناسيون و ايمونيزاسيون پرسنل

2) پيگيري بيماريهاي عفوني در بخش و ارائه امار هاي مربوط به مرکز بهداشت

8-   رابطين کنترل عفونت در بخش ها

نام و نام خانوادگي

مدرک

سمت

عطيه فرزادفر

کارشناس پرستاري

رابط کنترل عفونت بخش هماتولوژي

اعظم شريفي

کارشناس پرستاري

رابط کنترل عفونت بخشicu

ندا يزدي

کارشناس پرستاري

رابط کنترل عفونت بخش  جراحي

مژگان نجفي

کارشناس پرستاري

رابط کنترل عفونت بخش درمانگاه

تکتم پژوه

کارشناس پرستاري

رابط کنترل عفونت بخش اتاق عمل

زهرا اخلاقي

کارشناس پرستاري

رابط کنترل عفونت بخش نفرولوژي

محبوبه داوودي

کارشناس پرستاري

رابط کنترل عفونت بخش اورژانس

 

خوشبختانه اين بيمارستان در جهت اهداف کنترل عفونت پيشرفت هايي نموده است که به شرح زير مي باشد

1)    تغيير و بهبود فضاي توزيع غذاي بيمارستان ( تعويض سنگ فرش- ديوار هاي بخش- تعبيه تي شور و کف شور – دستشويي محل شستن دست ها در اين بخش و نقاشي فضا )

2)  بهبود فضاي ورودي بخش icu و تعبيه پارتيشن ( مجهز به کفش ، دمپايي و جالباسي) در اين قسمت به جهت کنترل ورود و خروج

3)  تعبيه ست هاي احياء، مجهز به ابسلانگ و تيغه هاي لارنگوسکوپ و لوله تراش ها و غيره براي تمامي بيماران به صورت اختصاصي

4) تهيه ست هاي لوله هاي خرومي اضافي جهت دستگاه ونتيلاتور _ يگبار مصرف جهت هر بيمار

5)  تصحيح فرايندهاي ضد عفوني تجهيزات

6) تصحيح و بهسازي فضاي شيمي درماني( جداسازي محل و اماده سازي )

7)  پيگيري بيماران ايزوله

8) تغيير فضاي لنژري در جهت استاندارد

9) تصحيح فرايند استريليزاسيون در بخش csr و پيگيري انديلاتورهاي استريليزاسيون

10)          خريداري يک دستگاه اتوکلاوير وکيوم

11)             برقراري کلاس هاي اموزشي منظم جهت کليه پرسنل اداري و درماني

12)           تهيه ديس پنسر جهت تمامي اتاق هاي بيمارستان

13)            برگزاري کليه کلاس هاي درون بخشي براي تمامي پرسنل در راستاي فرهنگ ايمني و بهداشت

14)           استفاده از دستگاه کشت خون در جهت پاسخ دهي دقيق و سريع تر کشت هاي خون

15)            يکبار مصرف نمودن کوترهاي اتاق عمل

16)           پيگيري جهت خريدن دستگاه اتوکلاو پلاسما

17)           کنترل و ثبت امار ماهانه عفونت هاي بيمارستاني و ارسال به معاونت درمان

 

 

اوقات شرعی