معرفی واحد بهداشت خانواده


واحد بهداشت خانواده:

واحد بهداشت بيمارستان دكتر شيخ تحت نظارت خانم معصومه جمشيدي كارشناس بهداشت از آذر ماه 1376 تا كنون فعال بوده است . موارد زير از جمله فعاليتهاي اين واحد است .

اجراي طرح ORT در بخشهاي ORT و اورژانس و درمانگاه ، پايش و كنترل بيماران مبتلا به گاسترو آنتريت حاد به منظور پايش بيماري التور ، كنترل بيماريهاي واگير و غير واگير در بیمارستان

پايش بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن ، پايش بيماريهاي مثل فلج حاد ، كزاز نوزادي و سرخك ، پايش و كنترل واكسيناسيون هپاتيت بيماران تالاسمي با آزمايش ، HBS-Ag & HBS-Abكنترل تنظيم خانواده در خانواده هاي بيماران تالاسمي ، آموزش دانشجويان دانشكده بهداشت در رابطه با ORT ، ARI ( عفونتهاي تنفسي ) ، IDD ( اختلالات ناشي از كمبود يد ) ، نحوه كنترل اسهال و استفراغ با استفاده از جدول CDD ، آموزش مادران در رابطه با درمان اسهال كودكان با روش ORT ، آموزش مادران در رابطه با اهميت شير مادر و مضرات شير مصنوعي و بطري و پستانك ، آموزش مادران در رابطه با اهميت تغذيه تكميلي ، آموزش مادران در رابطه با تنظيم خانواده و توزيع قرص LD در صورت نياز مادران

تحقيقات :

 • تحقيق در مورد پايش و كنترل بيماري التور از سال 1376 تا كنون در بيمارستان ( 10375 بيمار )

 • تحقيق در مورد كنترل بيماران مبتلا به اسهال و استفراغ با روش OBT از سال 1377الي80 ( 13050 بيمار)

 • تحقيق در مورد وضعيت تنظيم خانواده در خانواده هاي بيماران تالاسميك

 • تحقيق در مورد واكسيناسيون هپاتيت ، ميزان ابتلا ، ميزان HBS Ab بعد از واكسيناسيون
 • تحقيق در مورد وضعيت مبتلايان آنفلاانزاي نوع a , b, c و گرفتن كشت و ارائه داروهاي لازم
 • هماهنگي جهت انجام واكسيناسيون هپاتيت پرسنل بيمارستان
 • مجري مانورهاي بهداشتي مقطعي
 • واكسيناسيون MR

 • مانور بهداشتي روز جهاني قلب

 • مانور بهداشتي روز جهاني شير مادر

خدمات واحد بهداشت :
 1. تشكيل پرونده بهداشتي براي كليه مراجعين تحت پوشش جهت ارائه خدمات و مراقبتهاي مربوطه
 2. ارائه خدمات بهداشتي به كليه گروههاي هدف شامل ( كودكان زير 6 سال - زنان واجد شرايط تنظيم خانواده و سالمندان )
 3. بررسي ميزان آگاهي مراجعين و برگزاري جلسات آموزشي جهت كليه گروهاي هدف
 4. انجام واكسيناسيون گروههاي هدف
 5. پيگيري كليه افراد مراقبت ويژه اعم از كودكان زير 6 سال وو تنظيم خانواده
 6. جمع آوري ثبت ، طبقه بندي ، بررسي هاي اوليه و نگهداري اطلاعات و آمار و تنظيم گزارشات
 7. براورد داروهاي شاخه بهداشتي بر اساس جمعيت تحت پوشش و بررسي شاخصهاي بهداشتي
 8. همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي و ساير برنامه هاي بهداشتي مركز بهداشت
 9. انجام واكسيناسيون آنفلوانزا جهت پرسنل بيمارستان و بيماران بخش دياليز
 10. پايش بيماري آنفلوانزا و تهيه كشت ترشحات حلق از موارد مشكوك
  پرسنل :

  فريبا مسعودي زنجاني ، مسئول واحد بهداشت

   

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی