نفرولوژي2

رئیس بخش:

دکترمحمداسماعیلی،فوق تخصص نفرولوژی ،عضوهیئت علمی  *** سرپرستاربخش: اعظم السادات مهذب ،کارشناس پرستاری

سایرپزشکان بخش:

دکتر فاطمه قانع، فوق تخصص نفرولوژی، عضوهیئت علمی

 دکتر میترا ناصری،فوق تخصص نفرولوژی،عضوهیئت علمی

 دکترانوش آذرفر، فوق تخصص نفرولوژی،عضوهیئت علمی

 

*این بخش درمردادماه سال1386 باهدف پوشش بیماران کلیوی چندروزه تا18 سال درمحدوده شرق کشور افتتاح شد.هرچند که پذیرای بیماران از استانها وحتی کشورهای همسایه هم می باشد.

بخش نفرولوژي در طبقه همکف بیمارستان واقع شده و با 15 تخت در سه شيفت فعال مي باشد.

عمده بیمارانی که دراین بخش بستری می شوند شامل مواردزیرمی باشد:

عفونتهای ادراری،گلومرولونفریت،بیماریهای متابولیک ،سندرم فانکونی، سیستینوزیس،سندروم نفروتیک،نقایص مادرزادی و... می باشد.

پذیرش بیماران دراین بخش به چند شکل می باشد:

1-     ارجاع ازمطب پزشکان

2-     پذیرش ازاورژانس

3-     پذیرش ازدرمانگاه تخصصی

4-     انتقال ازسایربخش ها

5- انتقال ازسایربیمارستانها

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی