اورژانس

 

بخش اورژانس یافوریت های پزشکی بیمارستان به منزله قلب بیمارستان به شمارمی رود وگردش منظم اموردراین بخش نوزادان وکودکان بسیاری رانجات واحیاء نفوس فراوانی رابه دنبال داشته است اورژانس نقش اساسی درتضمین سلامتی مردم ونجات جان افراد درمواقع بیماری به خصوص اطفال معصوم رادارد به دلیل اهمیت حیاتی ووظایف ونیازدائمی به خدمات وتامین تجهیزات وملزومات پزشکی وداروهای مورد نیاز درهمه مواردضروری واجتناب ناپذیر است چراکه همیشه کودکانی بدحال ودرمواردی نزدیک به مرگ مراجعه کننده به این بخش راتشکیل می دهند که اقدامات پزشکی وپرستاری خاصی رامی طلبد.

بیماران مراجعه کننده به این بخش طیف وسیعی ازبیماریها راشامل می شود که درمواردی بستگی به اپیدمی بیماریها وفصل دارد به گونه ای که درفصل بهار فاویسم وآسم آلرژیک، درفصل تابستان بیماریهای گوارشی ودرفصل پاییزوزمستان مبتلایان به اختلالات تنفسی اکثر مراجعین راتشکیل می دهند

بخش اورژانس بیمارستان درقسمت سمت راست سالن ورودی بیمارستان قرارگرفته است این بخش دارای 28 تخت فعال مشتمل بریک اتاق ایزوله ،یک اتاق دوتخته وچهار اتاق شش تخته می باشد. اتاق CPR، اتاق کارورگ گیری، اتاق پزشک مقیم اورژانس ازدیگر فضاهای بخش است

اتاق کار درابتدای بخش قرارگرفته است وویزیت اولیه بیماران ورگ گیری وخونگیری دراین اتاق انجام می شود

 

درسمت چپ ایستگاه پرستاری، اتاق CPR،اتاق سرپرستاری، اتاق پزشک مقیم وسپس اتاق استراحت پرستاری قرارگرفته است

اتاق CPR مجهز به ونتیلاتور پرتابل ،الکتروشوک، کاردیاک مانیتورینگ، پالس اکسی متر، الکتروکاردیوگرام، پمپ انفوزیون وپمپ سرنگ، ساکش واکسیژن سانترال- ساكشن و پرتابل می باشد

اتاق سرپرستاری جنب ایستگاه پرستاری می باشد بخش مجهز به سيستم كامپيوتري مي باشد

 

در شیفت صبح پزشکان متخصص وآسيستان و اينترن دراورژانس مقیم هستند ودرشیفت عصر وشب آسیستان و3 نفر اینترن دراورژانس حضور دارند

درانتهای بخش فضایی جهت بازی وتماشای تلویزیون بامیز وصندلی کودکانه دراختیار کودکان بیمار است

دراتاقهای 1و2و 6عموما" بیماران جنرال بستری می شوند، دراتاق 3 و 4 ایزوله بیماران نیازمند به ایزولاسیون، دراتاق 5 بیماران هماتولوژی

درکنار هرتخت کودک جهت استراحت صندلي تختخواب شو نیز تعبیه شده است كه در مواقع استراحت مادران به صورت تختخواب قابل استفاده است و نيز كمدي جهت گذاشتن وسايل بيماران

 

اتاق ایزوله مجهز به سرویس بهداشتی وتهویه می باشداستفاده ازماسک،دستکش،گان وعینک محافظ با توجه به نوع بیماری وراه انتقال الزامی می باشد

 

انبار البسه، انباردارویی وتجهیزات ، اتاق تی شور واتاق استراحت پرسنل درابتدای بخش قراردارند

 مسوول اورژانس : خانم دكتر عزت خداشناس ، متخصص اطفال مي باشند

 سرپرستار اورژانس: خانم توكليان و در بخش 20 پرستار ، 3 كمك بهيار و2 خدمه مشغول به كار هستند.

 

 

ویزیت روزانه اتاق توسط دكتر خداشناس و اتاق 5 را متخصصان هماتولوژي ويزيت مي نمايند .بیماران مراجعه کننده به این مرکز (به جزموارد اورژانسی وموارد Unstable که سریعا" دراورژانس تحت درمان قرار می گیرند) كه پس از stable شدن و هماهنگي با ساير مراكز به آن مراكز اعزام مي شوند . ابتدابه درمانگاه مراجعه نموده ودرآنجا تریاژ شده وتوسط پزشکان متخصص درمانگاه ویزیت می شوند .درشیفت صبح بیماران توسط متخصص مقیم ودرشیفت عصروشب توسط اینترن وآسیستان کشیک ویزیت شده ودرصورت نیاز دراورژانس بستری می گردند.ازویزیت بیماران سرپایی دربخش خودداری شده وبیماران Stable به درمانگاه ارجاع می گردند. بخش مجهز به سيستم پكس جهت رويت كليه گرافي هاي بيماران است .

 

دراین بخش بیمارانی ازقبیل مواردذیل بستری می گردند:

تب وتشنج، پنومونی، دیسترس تنفسی، فاویسم،اسهال واستفراغ، شیگلوز،مننژیت، انواژیناسیون،کاوازاکی،ITP ،آنمی،ALL،سندرم گلانزمن و....تصاويري از تخت همراهي بيمار در بخش هاي مختلف بيمارستان دكتر شيخ

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی