داخلي

 

معرفي بخش فوق تخصصي هماتولوژي 

بخش هماتولوژي و انكولوژي بيمارستا ن دكتر شيخ تنها بخش فوق تخصصي اطفال دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شرق كشور است. اين مركز پاسخگوي پذيرش مراجعه كنندگان ساير استانها و كشر هاي همجوار نيز ميباشد. بخش داراي 36 تخت فعال ميباشد كه ضريب اشغال تخت در سال 1390 حدود 98 درصد و تعداد بيماران بستري 1200 نفر و تخت روز اشغال 987 روز بوده است.

پزشكان فوق تخصصي بخش هماتولوژي – انكولوژي عبارتند از :

1-      آقاي دكتر بني هاشم هماتولوژيست اطفال –استاد تمام – رئيس بخش داخلي

2-      خانم دكتر بديعي هماتولوژي و انكولوژيست اطفال – دانشيار

3-      آقاي دكتر فرهنگي هماتولوژي . انكولوژيست اطفال – استاديار

4-      آقاي دكتر قاسمي هماتولژي و انكولوژيست اطفال – دانشيار

فعاليت آموزشي پزشكان پس از انجام Morning Report   روزانه :

1-      كنفرانس رزيدنت ها و استاژرها و اينترن هر هفته شنبه ها انجام ميشود.

2-      يكشنبه راند Problem case دورن بخشي

3-      پنج شنبه سوم هر ماه  Tumor board

4-      حضور اسيستانها بهمراه اساتيد محترم در درمانگاه هاي فوق تخصي از شنبه تا پنج شنبه

5-      پنج شنبه دوم هر ماه گردهمايي و بحث با همكاران ژنتيك در مورد بيماران تالاسمي و هموفيلي

6-      آموزش پروسه هاي پونكسيون مغز استخوان ( BMA ) بيوپسي مغز استخوان ( BMB) ، تزريق داخل نخاعي ( IT ) به رزيدنت  محترم توسط اساتيد

7-      برگزاري ژرنال كلاب

پرستاران

1-      برگزاري كنفرانسهاي درون بخشي توسط اساتيد و پرستاران

2-      شركت در برنامه هاي مدون بازاموزي و سمينار

3-      كلاس اموزش بيماران و همراهيان

4-      برگزاري كلاس هاي باز اموزي

5-      اموزش سرپرستاران ارجاعي از ساير مراكز

6-      آموزش پرستاران جديد الورود

7-      پايش دوره اي نيروهاي انساني

8-      خانم بهاري سرپرستار بخش

9-      خانم عليرضايي استاف و مسئول آموزش به بيمار بخش

10-  خانم قرباني رابط آموزشي بخش

11-  خانم ميداندار رابط کنترل عفونت

12-  خانم رضايي مسئول واحد شيمي درماني

13-  خانم زاهدپور رابط شير مادر

فعاليت تشخيصي و درماني و پيشگيري ( كنترل عفونت )

1-      ويزيت روزانه توسط اساتيد و رزيدنت هاي محترم

2-      اجراي طرح هموويژولانس

3-      تعبيه پلي سايت با هدف شيمي درماني و سرم تراپي ايمن

4-      نصب ديس پنسر و محلول هندراب در كليه اتاق ها و درب ورودي جهت ارتقاء فرايند كنترل عفونت

 

 

 

 

 
معرفي بيمارستان
معرفي اموراداري
بنیاد خيريه سرور
حوزه رياست
معاونت آموزشی
واحدهاي درماني
هيات علمي
آموزش و بهسازي منابع انساني
معرفي واحد مطالب علمي سايت
مطالب آموزشي مراقبتهاي پرستاري مراقبت هاي بهداشتي
معرفي چند بيماري ... نظر اجمالي تغذيه رشد و نمو روانشناسي تحقيقات منابع
خبرنامه سايت گزارش هاي موردي آموزش همگاني تغذيه
مطالب آموزشي بخش ها جهت کارکنان
اخبار بیمارستان
تماس با ما
صفحه اصلی
سایت انگلیسی
فرم های الکترونیکی

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.