ديالير صفاقي

بخش دياليز صفاقي

رئيس بخش :دکتر محمد اسماعيلي -فوق تخصص نفرولوژي اطفالesmaeelim[at]mums.ac.ir

مسئول بخش نفرولوژی و دیالیز : خانم مهذب -کارشناس پرستاري

مسئول واحد دیالیز صفاقی : خانم فرزانه سالمیان - کارشناس پرستاری

مسير دستيابي: طبقه همکف- روبروي مددکاري بيمارستان دکتر شيخ

اطلاعات بخش:

سال راه اندازي: 1384

تعداد کادر پرستاري: 2 نفر

بخش دياليز صفاقي از خرداد 1348 با يک بيمار شروع به کار کرد و تا بهمن سال 1389 استقلال نداشته و پرستار دياليز صفاقي همزمان هم در بخش همودياليز و هم گسترش و ارتقاء دياليز صفاقي را بر عهده داشته است. و از بهمن 1389 به علت افزايش تعداد بيماران و هدف ارتقاء کامل بخش به دستور رئيس بيمارستان جناب آقاي دکتر عبدي مستقل شد و طبق دستور ايشان با نقل مکان به يک واحد کاملا مستقل بازسازي کامل بخش و استاندارد سازي آن از تيرماه 1391 شروع شد. و هم اکنون يک بخش مستقل و جدا و مجهز به کليه تجهيزات پزشکي مورد نياز بخش دياليز صفاقي مي باشد.

این بخش از نظر تعداد بیمار دیالیز صفاقی در سطح کشور رتبه اول را دارا می باشد و از نظر کیفیت رتبه برتر را کسب نموده است

فضاي بخش شامل:

1. اتاق ويزيت توسط پزشک و مشاور بيمار و معرفي راههاي درمان جايگزيني کليه ( دياليز صفاقي، همودياليز و پيوند) و پذيرش بيمار

2. يک اتاق با کليه امکانات بهداشتي و مجهز به تخت بيمار بزرگسالان و شيرخواران جهت آموزش عملي دياليز صفاقي و انجام عملي دياليز و کليه اقدامات پرستاري در رابطه با بيمار دياليز صفاقي

آموزش پرستار در چندين دوره تئوري و عملي وو در حال حاضر بزرگترين مرکز دياليز صفاقي در کل کشور از نظر تعدا بيماران، تعداد پيوند، کيفيت مراقبت پرستاري، و ماندگاري بيمار در اين روش درمان مي باشد.

این بخش در اموزش دیالیز صفاقی به پرستاران از جمله پرستاران اعزامی از خارج از کشور ( دانشگاه کابل ) نقش موثری داشته است

در اين بخش

1. ضوابط و مقررات خاص بخش دياليز صفاقي رعايت مي شود.

2. انتخاب بيماران دياليز صفاقي توسط نفرولوژيست

3. ارزيابي و مشاوره بيماران CRF

4. بعد از انتخاب بيمار، انجام اقدامات قبل از عمل

5. نوبت گيري از جراح

6. آموزش بيمار و خانواده بيمار جهت مراقبتهاي بعد از کاتترگذاري

7. حضور در اتاق عمل در زمان کاتترگذاري

8. عمل کاتترگذاري دياليز صفاقي توسط جراح فوق تخصص اطفال، کنترل کاتتر از نظر خونريزي و عدم وجود مشکل با توجه به شرايط بيمار ( بستري، غير بستري)

9. آموزش نحوه انجام عمل دياليز به خانواده بيمار و با توجه به آموزش پذير بودن بيمار از نظر سن به خود بيمار

10. شروع دياليز با توجه به شرايط بيمار ( اورژانس، غير اورژانس)

11. آموزش و همراهي بيمار جهت مهيا کردن مکان مناسب دياليز در منزل و بازديد از منزل بيمار

12. معرفي به سازمانهاي بيمه جهت صدور دفترچه بيمه با پوشش بيماري هاي خاص

13. با توجه به شرايط بيمار (در صورت اورژانسي بودن ) انجام دياليز در بخشتوسط خود پرستار تا stable شدن بيمار

14. مرخص شدن بيماران بستري و انجام دياليز صفاقي در منزل توسط بيمار يا مادر بيمار و همراهي وي تا تسلط کامل و بهبود وضعيت باليني بيمار

15. تشکيل پرونده بيمار در بخش دياليز صفاقي

16. انجام آزمايشات ماهيانه و چکاپ مداوم بيماران از نظر کنترل روش درمان و انجام آزمايشات بر حسب نياز و شرايط باليني بيمار

17. ويزيت ماهيانه و ويزيتهاي مکرر با توجه به نياز و شرايط باليني بيماران توسط نفرولوژيست و دستيار فوق تخصص

18. آموزش همه جانبه نحوه مراقبت از کاتتر، اطراف کاتتر و تغذيه و رعايت اصول بهداشتي

19. چکاپ مداوم بيماران از نظر کنترل عوارض عفوني و غير عفوني

20. چکاپ مرتب وضعيت تغذيه اي و جلوگيري از سوء تغذيه و به دنيال آن کنترل عوارض عفوني

21. آموزش نحوه صحيح مصرف داروها به بيماران

22. چکاپ مداوم نوزادان و شيرخواران مرکز از نظر افزايش رشد، وزن و مصرف آمپول رشد

23. تهيه آمپول رشد براي گروه بيماران در حال رشدتوسط خيرين

24. انجام مشاوره روانشناسي مادران و بيماران توسط روانشناس باليني در بخش و در صورت عدم رفع مشکل ارجاع بيماران توسط ايشان به روانپزشک

25. معرفي بيماران و همکاري سازمانهاي خيريه و انجمن حمايت از بيماران کليوي

26. آنکال شبانه روزي پرستار دباليز صفاقي و تماس بيماران در ساعات مختلف با ايشان و در صورت نياز، مراجعه همزمان پرستار و بيمار به بيمارستان و يا مراجعه جهت بيماران بستري در بخش

ليست پزشکان:

دکتر محمد اسماعيلي - فوق تخصص نفرولوژی ، عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر ميترا ناصري - فوق تخصص نفرولوژی ، عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر فاطمه قانع شعر باف - فوق تخصص نفرولوژی ، عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر آنوش آذرفر - فوق تخصص نفرولوژی ، عضو هیات علمی دانشگاه

 

فعاليتهاي آموزشي بخش جهت دانشجويان پرستاري، پزشکي و دستياران

الف) عملي

ويزيت روزانه بيماران سرپايي و آزمايشات توسط فوق تخصص نفرولوژي و دستيار فوق تخصص

درمانگاه هفتگي

بيماران بستري در بخش ( نفرولژي، ICU، داخلي )

ب) تئوري

دانشجويان ساير رشته ها

آموزش دانشجويان پرستاري توسط مربيان پرستاري و پرستار بخش

دعوت به تدريس در کلاسهاي بازآموزي ارتقاء کيفيت پرستاري در سطح استان

برگزاري کلاسهاي آموزشي با حضور والدين بيماران، پزشکان نفرولوژيست،‌ پزشکان فلوشيپ، دانشجويان پزشکي و پرستاري

فعاليتهاي پژوهشي:

برگزاري کنگره بين المللي نفرولوژي اطفال ايران

تجهيزات منحصر به فرد موجود در بخش:

انواع سرمهاي دياليز صفاقي، انواع کاتترهاي دياليز صفاقي حاد و مزمن در اندازه‌هاي مختلف،‌ استفاده از دستگاه سايکلرجهت آموزش و کلاسهاي بازآموزي

 

 

تلفن تماس با بخش : 341- 7269021

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی