دياليز

رئیس بخش:

دكتر محمد اسماعيلي فوق تخصص نفرولوژي، عضو هيئت علمي دانشگاه        ***         سرپرستار بخش: اعظم السادات مهذب ،کارشناس پرستاری

 

سایرپزشکان بخش:

 دكتر ميترا ناصري فوق تخصص نفرولوژي، عضوهيئت علمي دانشگاه

 دكتر فاطمه قانع فوق تخصص نفرولوژي، عضوهيئت علمي دانشگاه

دکترانوش آذرفر، فوق تخصص نفرولوژی،عضوهیئت علمی دانشگاه

 

 همودیالیز

بخش همو دياليز بيمارستان دكتر شيخ که درارديبهشت ماه سال 1376 به رياست آقاي دكتر محمد اسماعيلي افتتاح شد   تنهامرکز ارائه خدمت درخراسان رضوی است که  در تمام فصول سال بيماران نيازمند به دياليز را تحت پوشش قرارمي دهد.

اين بخش با11تخت (ودستگاه دیالیز) و25بیمارثابت دردو شيفت صبح و عصر فعال بوده و در شيفت شب آنكال مي باشد .( جهت دیالیزبیماران اورژانس)

اهداف

ازآنجایی که روش دیالیزکودکان بابزرگسالان تفاوتهایی دارد جداسازی محیط وقرارگرفتن درکنارهمسالان تاثیر مثبتی به لحاظ روحی وروانی دراین کودکان داشته که خوددررونددرمان موثراست.

 

علاوه برانجام اقدامات تخصصی درمانی ومراقبتی براساس استانداردهای روز دنیا دراین بخش سعی زیادی جهت آموزش بیماران وبالطبع تاثیرمثبت آن درزندگی روزانه این بیماران شده است.این آموزش ها شامل مواردزیادی من جمله مواردزیرمی باشد

-          نحوه مراقبت از فیستول و كتی تر

-          تغذيه در منزل  

-         كنترل و نحوه مصرف داروها

-         آموزش بهداشت و نظافت شخصي

-         آمادگي جهت انجام پيوند كليه و مراقبتهاي قبل و بعد از آن (درصورت لزوم)

-          آموزش براي دريافت بيمه خويش فرما ،بيمه بيماران خاص و تكميل فرمهاي مربوطه

-         آموزش  جهت تكميل پرونده درانجمن بيماران كليوي و تكميل پرونده جهت پيوند

-         راهنمايي بيماران نيازمند به واحد مددكاري و استفاده از مساعدت هاي آنان

-         و...

دیالیز صفاقی

استانداردسازی وتجهیزاین قسمت ازتیرماه سال 1391 شروع شد ودرحال حاضرکلیه ملزومات انجام دیالیزصفاقی رادارا می باشد.

عمده اقداماتی که دراین واحدانجام می گرددشامل مواردزیراست:

انتخاب بیماران کاندیددیالیزصفاقی توسط نفرولوژیست

ارزیابی ومشاوره بیماران CRF

اقدامات لازم جهت جراحی بیمار(کتی ترگذاری)

آموزش بیماروخانواده جهت مراقبتهای پس ازکتی ترگذاری،نحوه انجام دیالیز،مصرف داروهاو...

کنترل وارزیابی ماهیانه بیماران با انجام آزمایشات،ویزیت ،بررسی عفونت های احتمالی،وضعیت تغذیه،وزن ومشاوره های روانشناسی

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی