مقالات هيات علمي بيمارستان


 

کلیه مقالات هیات علمی که در مجلات داخلی یا خارجی به چاپ رسیده :
 
عنوان مقاله ارائه کننده ردیف

Analysis of human sera that are polyreactive in anaddressable laser bead immunoassay

Marvin J. Fritzler*, Fatemeh Behmanesh, Mark L. Fritzler

1
GELASTIC SEIZURE: REPORT OF TOW CASES AKHONDIYAN J.,KIYANI FAR H.R 2

PROSPECTIVE RESULTS OF SUBPUBIC BLOCK IN SUPERFICIAL OPERATIONS ON PENIS

M.Gharavi, MD, M. Hiradfar, MD , A. Sabzevari, MD

3
دكتر محمد غروي1، دكتر مهران هيرادفر2، دكتر عليرضا سبزواري3 4
A CASE REPORT OF BOTRYOID SARCOMA OF BILIARY TRACT BADIEE Z., ZABOLYNEJAD N., BAZRQFSHAN A 5

Relationship of factor VIII and IX inhibitors with ABO Blood groups in patients with haemophilia A & B

Z BADIEI ,* A POURFATHOLLAH_ and H MANSOURITORGHABEH_

6

Patient-determined risk factors

Z BADIEI 7

بررسي شيوع عوارض گوارشي شيمي درماني در كودكان مبتلا به لوسمي

دكتر سيمين پرتوي* استاد گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دكتر سيد عبدالله بن يهاشم دانشيار گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دكتر فرنوش فرشيدي پزشك عمومي

8

Effects of Post Ingestion and Physical Conditions on PCRAmplification of Host Blood Meal DNA in Mosquitoes

*MA Oshaghi 1, AR Chavshin 1, H Vatandoost 1, F Yaaghoobi 1, F Mohtarami 1

M Hashemzadeh 2, N Noorjah 1, MH Modaresi

9

Pattern of factor VIII inhibitors in patients with hemophilia A in the north east of Iran

Authors: Modaresi, A. R.1; Mansouri Torghabeh, H.2; Pourfathollah, A. A.2; Mahmoodian Shooshtari, M.3; Rezaie Yazdi, Z.4

10
EFFECTS OF POST INGESTION AND PHYSICAL CONDITIONS ON PCR AMPLIFICATION OF HOST BLOOD MEAL DNA IN MOSQUITOES OSHAGHI M.A.,VATANDOOST H.,HASHEMZADEH M.,MODARESI A.R.,YAAGHOOBI F.,MOHTARAMI F.,NOOR JAH N.,MODARESI M.H 11
هيپرفريتنمي بدون انباشتگل اهن : يك مورد دكتر عليرضا مدرسي 12
بررسي هيپوگناديسم در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور دكتر رضا رجبيان-دكتررباب ابوترابي-دكتر شكوفه بنكداران-دكترزهرا بديعي-دكتر محمد خواجه دلوئي 13
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF CARDIAC FUNCTION IN CHILDREN WITH BETA- THALASSEMIA MAJOR, USING THE DOPPLER MYOCARDIAL PERFORMANCE INDEX MOTTAGHI MOGHADDAM H.,ALIZADEH B.,BANIHASHEM A.,AFZALNIA S. 14
COMPARING THE EFFECT OF SECNIDAZOLE AND METRONIDAZOLE FOR THE TREATMENT OF GIARDIASIS IN CHILDREN MODARRESI A.R.,FATTA A. 15
Pattern of factor VIII inhibitors in patients with hemophilia A in the north east of Iran A. R. Modaresi A1, H. Mansouri Torghabeh A2, A. A. Pourfathollah A2, M. Mahmoodian Shooshtari A3, Z. Rezaie Yazdi A4 16
A CASE OF ATAXIA-TELANGIECTASIA WITH MANIFESTATIONS OF LEUCKEMIA MODARESI A.R.,MALEK NEJAD M 17

Diagnosis of Colorectal Polyps by Hydrocolonic Sonography in Children with Rectal Bleeding

A. Alamdaran MD1 -H.R Kianifar MD2- A. Adelkhah MD

18

Malakoplakia of colon in a child with celiac disease and chronic granulomatous disease

Hamidreza Kianifar, Nourie Sharifi,*Saeed Talebi,** Mohammad Ali Kiani 19
تاثير سير خوراكي در فشار اكسيژن شريانيمبتلايان به سندرم هپاتوپولمونري دكتر مهري نجفي ثاني – دكتر حميدرضا كياني فر – دكتر عبدالرزاق كياني – دكتر احمد خداداد – دكتر غلامرضا خاتمي 20
كوليت اولسروزدر كودكان – تظاهرات باليني و اندوسكوپيك و پاتولوژيك و ارتباط بين انها دكتر سيمين پرتويي – دكتر كامران غفارزادگان – دكتر محمود اميرظهيري 21

International Conference on Childhood Cancer

M. Mohagheghi - P. Vosogh - M. Alebouyeh - H. Abolghasemi

22

Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis Associated With Ulcerative Colitis: A Case Report

A. Bazrafshan and K. Sayadpour Zanjani

23
Chronic recurrent multifocal osteomyelitis associated with ulcerative colitis: a case report Bazrafshan A, Zanjani KS 24
COSMETIC RESULT OF RECONSTRUCTIVE SURGERY IN AMBIGOUS GENITALIA

M.hiradfar MD, R.Vakili MD, N.ghaemi MD, m.Gharavi fard

25
 
 
 
 
 
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی