معرفي رياست بيمارستان

 

دكتر فرهاد حيدريان

تاریخ تولد: 20/06/1343

محل تولد: مشهد

استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد

متخصص بیماریهای کودکان

ایمیل: heydarianf[at]mums.ac.ir

 

شماره تماس : 05137269021  داخلی 108

 

تحصيلات دانشگاهي:

فارغ التحصيل دكتراي عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1368

بورد تخصصي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1372

 

 

سوابق آموزشی:

از سال 1372 لغایت 1381 به عنوان استادیار در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

از سال 1381 لغایت 85/12/16 به عنوان استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

از سال 85/12/17 لغایت 92/10/25به عنوان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

از سال 92/10/26 لغایت تاکنون به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

سوابق آموزشی و پژوهشی:

سرپرستی 13 عنوان پایان نامه دانشجویی مقاطع مختلف (عمومی و تخصصی)

چاپ 36 عنوان مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

شرکت و سخنرانی در همایش های داخلی و خارجی

داوری 24 عنوان طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

داوری 36 عنوان مقاله پژوهشی داخلی و بین المللی

تالیف بخشی از دو کتاب مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان و کتاب تغذیه در بیماریهای کودکان

 

 

جوایز:

کسب جایزه ممتاز از جشنواره شهید مطهری سال 1390

پزشک نمونه سال 1391 از سازمان نظام پزشکی

 

مسئولیت های اجرایی:

رئیس بخش اورژانس اطفال بیمارستان قائم(عج)از سال 1382 لغایت 1386

معاون آموزشی بخش اطفال بیمارستان قائم(عج)از سال 1386 لغایت 1389

معاون مدیر گروه و رئیس بخش اطفال بیمارستان قائم(عج) از سال 1389 لغایت مهرماه 1390

 

 

فعالیت های اجرایی:

عضو هيئت مديره و دبير انجمن متخصصين كودكان خراسان از سال 1383 تا 1393

عضو شوراي پژوهشی گروه اطفال از سال 1389 تاکنون

عضو كميته كارشناسي علوم باليني دانشگاه به مدت یکسال

عضو کمیته مانا دانشگاه از سال 1386 لغایت تاکنون

رئیس کمیته مشترک مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه بیمارستان قائم(عج) ، امام رضا(ع) و دکتر شیخ

رئيس مركز تحقيقات ايمني بيمار دانشگاه از سال 1391 لغایت تاکنون

عضوهيأت تحريريه IJBTI

عضو كميته هماهنگي آموزشيپزشكي خانواده دوره MPH

عضو كميته آزمونهاي باليني كارآموزي وكارورزي پزشكي عمومی

 

اوقات شرعی