معرفي اموراداري امور مالي انبار

واحد انبار


 

واحد انبار:

اصولا محل تجمع و ذخیره سازی اقلامی است که موجودی های درون آن برای تقاضاهای آتی مصرف می گردند.انبار بیمارستان بطور کلی کالاهای مصرفی و اموالی مورد نیاز واحد های اداری و بخشهای درمانی را طبق روال و مقررات اداری از طریق ابلاغ درخواست خرید به امور اداری تامین می نماید.

بدلیل عملکرد نزدیک واحد انبار و اموال، در این قسمت واحد اموال نیز معرفی می گردد.

واحد اموال:

نسبت به خرید کالاهای اموالی و الصاق برچسب اموال و جابجایی اموال بین بخشها یا افراد طبق مقررات اداری نظارت و کنترل دارد.

انبار بیمارستان بطور کلی کالاهای زیر را جهت واحدهای اداری و بخش های درمانی طبق روال و مقررات تهیه می کند.

الف)اقلام مصرفی: شامل مطبوعات، نوشت افزار، بخشی از تجهیزات پزشکی مصرفی، لوازم تاسیساتی، مواد شوینده و سایر لوازم مصرفی بخشها است.

ب) اقلام اموالی و پلاک دار: این اقلام شامل موارد زیر است:

1- اقلام و دستگاههای پزشکی و درمانی اموالی.

2- اقلام و دستگاههای اموالی اداری.

*** مواردی که لازم است در زمان درخواست اقلام از انبار به آنها توجه گردد:

1- درخواست های خود را به امضای مسئولین بخشها، سوپروایزر(فقط بخشهای درمانی) و امور اداری برسانید.

2- درخواست های امضا شده را تحویل انبار دهید تا در صورت وجود کالاها، حواله مربوطه صادر و در غیر اینصورت درخواست خرید تایپی انبار طبق درخواست اولیه(درخواست دستی بخش) صادر گردد.

3- در صورت وجود جنس در انبار و صدور حواله پس از به امضا رساندن حواله ها کالاهای خود را تحویل بگیرید.

4- در صورت صدور درخواست خرید، ضمن ابلاغ درخواست خرید به امور اداری توسط انبار، پی گیر خرید آن از طریق واحد کارپردازی و اموراداری باشید.

5- لطفا درخواستهای اموالی و مصرفی خودرا بدلیل ثبت و بایگانی مجزا در انبار، در درخواست های متفاوت بنویسید.

6- درخواست های ماهانه بخش را بدلیل تعدد اقلام تمیز و واضح نوشته تابدلیل خط خوردگی و ناخوانا بودن، اقلام از قلم نیفتند.

7- تاحد امکان از درخواست های متعدد و پراکنده خودداری نموده و ضمن جمع آوری و ابلاغ درخواست ها بطور کلی از حجم کاری خود و انبار بکاهید.

8- نا گفته نماند درخواست های خرید اولیه بخش ها به محض ورود به انبار به امور اداری ابلاغ می شوند و دیگر آنکه اقلام خریداری شده جهت یک بخش به بخش دیگری تحویل نمی گردد.

9- بدلیل محدود بودن فضای فیزیکی انبار از درخواست خرید اقلام بیش تر از نیاز متعارف خودداری فرمایید.

10- درخواست های ماهانه خود را دقیقا طبق جدول زمان بندی که مترون محترم تهیه نموده اند و در ذیل پیوست شده است تحویل انبار فرمایید .

1

ICU-PICU II

20 هرماه

2

اتاق عمل

25هرماه

3

درمانگاه

27هرماه

4

اورژانسII

15هرماه

5

هماتولوژی-انکولوژی

22هرماه

6

نفرولوژی-دیالیز

28هرماه

7

جراحی

1هرماه

پرسنل واحد انبار و اموال:

حسن رضا رضاییان- مسئول اموال

سیدجلیل ناظمی – مسئول انبار

 

 
معرفي بيمارستان
معرفي اموراداري
بنیاد خيريه سرور
حوزه رياست
معاونت آموزشی
واحدهاي درماني
هيات علمي
آموزش و بهسازي منابع انساني
معرفي واحد مطالب علمي سايت
مطالب آموزشي مراقبتهاي پرستاري مراقبت هاي بهداشتي
معرفي چند بيماري ... نظر اجمالي تغذيه رشد و نمو روانشناسي تحقيقات منابع
خبرنامه سايت گزارش هاي موردي آموزش همگاني تغذيه
مطالب آموزشي بخش ها جهت کارکنان
اخبار بیمارستان
تماس با ما
صفحه اصلی
سایت انگلیسی
فرم های الکترونیکی

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.