واحد انبار


 

واحد انبار:

اصولا محل تجمع و ذخیره سازی اقلامی است که موجودی های درون آن برای تقاضاهای آتی مصرف می گردند.انبار بیمارستان بطور کلی کالاهای مصرفی و اموالی مورد نیاز واحد های اداری و بخشهای درمانی را طبق روال و مقررات اداری از طریق ابلاغ درخواست خرید به امور اداری تامین می نماید.

بدلیل عملکرد نزدیک واحد انبار و اموال، در این قسمت واحد اموال نیز معرفی می گردد.

واحد اموال:

نسبت به خرید کالاهای اموالی و الصاق برچسب اموال و جابجایی اموال بین بخشها یا افراد طبق مقررات اداری نظارت و کنترل دارد.

انبار بیمارستان بطور کلی کالاهای زیر را جهت واحدهای اداری و بخش های درمانی طبق روال و مقررات تهیه می کند.

الف)اقلام مصرفی: شامل مطبوعات، نوشت افزار، بخشی از تجهیزات پزشکی مصرفی، لوازم تاسیساتی، مواد شوینده و سایر لوازم مصرفی بخشها است.

ب) اقلام اموالی و پلاک دار: این اقلام شامل موارد زیر است:

1- اقلام و دستگاههای پزشکی و درمانی اموالی.

2- اقلام و دستگاههای اموالی اداری.

*** مواردی که لازم است در زمان درخواست اقلام از انبار به آنها توجه گردد:

1- درخواست های خود را به امضای مسئولین بخشها، سوپروایزر(فقط بخشهای درمانی) و امور اداری برسانید.

2- درخواست های امضا شده را تحویل انبار دهید تا در صورت وجود کالاها، حواله مربوطه صادر و در غیر اینصورت درخواست خرید تایپی انبار طبق درخواست اولیه(درخواست دستی بخش) صادر گردد.

3- در صورت وجود جنس در انبار و صدور حواله پس از به امضا رساندن حواله ها کالاهای خود را تحویل بگیرید.

4- در صورت صدور درخواست خرید، ضمن ابلاغ درخواست خرید به امور اداری توسط انبار، پی گیر خرید آن از طریق واحد کارپردازی و اموراداری باشید.

5- لطفا درخواستهای اموالی و مصرفی خودرا بدلیل ثبت و بایگانی مجزا در انبار، در درخواست های متفاوت بنویسید.

6- درخواست های ماهانه بخش را بدلیل تعدد اقلام تمیز و واضح نوشته تابدلیل خط خوردگی و ناخوانا بودن، اقلام از قلم نیفتند.

7- تاحد امکان از درخواست های متعدد و پراکنده خودداری نموده و ضمن جمع آوری و ابلاغ درخواست ها بطور کلی از حجم کاری خود و انبار بکاهید.

8- نا گفته نماند درخواست های خرید اولیه بخش ها به محض ورود به انبار به امور اداری ابلاغ می شوند و دیگر آنکه اقلام خریداری شده جهت یک بخش به بخش دیگری تحویل نمی گردد.

9- بدلیل محدود بودن فضای فیزیکی انبار از درخواست خرید اقلام بیش تر از نیاز متعارف خودداری فرمایید.

10- درخواست های ماهانه خود را دقیقا طبق جدول زمان بندی که مترون محترم تهیه نموده اند و در ذیل پیوست شده است تحویل انبار فرمایید .

1

ICU-PICU II

20 هرماه

2

اتاق عمل

25هرماه

3

درمانگاه

27هرماه

4

اورژانسII

15هرماه

5

هماتولوژی-انکولوژی

22هرماه

6

نفرولوژی-دیالیز

28هرماه

7

جراحی

1هرماه

پرسنل واحد انبار و اموال:

حسن رضا رضاییان- مسئول اموال

سیدجلیل ناظمی – مسئول انبار

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی