معرفي اموراداري امور مالي مديريت

مديريت حسابداري


 عليرضا منظمي محمدپور

پست : رئيس حسابداري مدرك : ليسانس حسابداري

تلفن : 7279280 پست الكترونيك: monazzamima1[at]mums.ac.ir

 

شرح وظايف :

 • برنامه ريزي فعاليت هاي مالي و هدايت و كنترل و هماهنگي آنها در چارچوب مقررات و آئين نامه ها .

 • مشاركت در برنامه ريزي و ارائه پيشنهادات و سياست هاي اعتباري و وصول مطالبات و نظارت بر نحوده اجراي آنها

 • نظارت بر نحوه عملكرد حسابداري درآمد

 • اعمال مديريت بر وجوه نقد و ساير دارائي هاي پولي و تامين وجوه اخذ اضافي در مواقع ضروري

 • نگهداري سوابق و مدارك مالي و اعمال مديريت در پرداخت حقوق و دستمزد

 • اعمال مديريت بر امور مالياتي و دارائي هاي ثابت

 • نظارت و كنترل بمنظور حفظ و نگهداري اموال و دارائي هاي بيمارستان .

 • برنامه ريزي بمنظور تجزيه و تحليل تراز نامه و سود و زيان و صورت منابع و مصارف واحدهاي مختلف

 • عضويت و شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني ، معاملات و ساير كميته ها با جلسات و سمينارها

 • بررسي و تطبيق فعاليت ها با بودجه مصوب و تجزيه و تحليل انحرافات

 • انطباق اسناد هزينه با آئين نامه مالي و معاملاتي و دستورالعمل هاي مربوطه

 • تجزيه و تحليل و درامد با نظارت بر عملكرد مالي واحدهاي مختلف بيمارستان و ارائه راهكارهاي مناسب به مسئولين

 

 
معرفي بيمارستان
معرفي اموراداري
بنیاد خيريه سرور
حوزه رياست
معاونت آموزشی
واحدهاي درماني
هيات علمي
آموزش و بهسازي منابع انساني
معرفي واحد مطالب علمي سايت
مطالب آموزشي مراقبتهاي پرستاري مراقبت هاي بهداشتي
معرفي چند بيماري ... نظر اجمالي تغذيه رشد و نمو روانشناسي تحقيقات منابع
خبرنامه سايت گزارش هاي موردي آموزش همگاني تغذيه
مطالب آموزشي بخش ها جهت کارکنان
اخبار بیمارستان
تماس با ما
صفحه اصلی
سایت انگلیسی
فرم های الکترونیکی

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.