واحد روابط عمومي

عملكرد واحد روابط عمومي بيمارستان دكتر شيخ :

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه درسازمانها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است.این ارتباط که ازآن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی ازمهمترین و با ارزش‎ترین عوامل موثر در سرنوشت هرموسسه وگروه محسوب می گردد.و در جهت مبادله اطلاعات وبرقراری ارتباطات دوسویه به منظور ایجاد حسن نیت وتفاهم گام بر مي دارد .

دردنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی درارزیابی وتقویت برنامه ها وپیشبرد اهداف سازمانها تلقی می گردند.

روابط عمومی نقشهای گوناگونی را درجایگاههای متفاوت وشرایط متمایز ازیکدیگر ایفا می‎کند. اما دو نقش قابل تفکیک آن درارتباطات درون سازمانی وبرون سازمانی ازمیان سایر نقشها نمایان‎تر و مهمتر است ( فراهم آوردن شرايطي جهت رفاه حال پرسنل - تشكيل يك كميته فرهنگي و اجرايي )

روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات وشرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد وآنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید ودرنهایت ارتباط سازمان را با بیرون ازآن ، بدرستی برقرار سازد . که دراین راستا اولین قدم شناخت محیط وسازمان مربوطه است ومنظور از این شناخت ، شناسایی و بررسی نقاط قوت وضعف است .

وظايف روابط عمومي :

اولين و مهمترين هدف در اين راستا : فراهم آوردن شرايطي جهت رفاه حال پرسنل بيمارستان مي باشد .

دوم : برقراری ارتباط با سایر سازمانهای زيربط .

سوم : ایجاد حسن رابطه با کارکنان ومسئولین .

چهارم : تهیه وتدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها وپیامهای دستگاه مربوطه وترتیب نشر وانعکاس آن .
 
پنجم : همكاري با واحد وب سايت در جهت جمع آوري اطلاعات - مراسم و به روز كردن اطلاعات سايت

از ديگر وظايف روابط عمومي در اين مركز : طرح تكريم ارباب رجوع مي باشد كه خود شامل:

1- تهيه و نصب صندوقهاي طرح تكريم

2- جمع آوري نامه ها ، پيشنهادات و انتقادات رسيده به رويت مديريت محترم و دسته بندي و بايگاني نامه ها

3- تهيه عكس و عنوان سازماني همكاران در قسمتهاي مختلف جهت تكريم

4- تهيه اتيكت براي كليه پرسنل اداري و پزشكان و پرسنل درمانگاه

5- پيگيري و جمع آوري فرايند پذيرش بيماران در بخش ها

مسئول واحد روابط عمومي : خانم منصوره افشاريان

تلفن تماس : 7276042 داخلي 321

عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1386 :شهريور - مهر - آبان - آذر - دي - بهمن - اسفند

عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1387 : فروردين - ارديبهشت - خرداد - تير - مرداد - شهريور - مهر - آبان - آذر - دي - بهمن - اسفند

عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1388 : فروردين- ارديبهشت- خرداد - تير- مرداد- شهريور- مهر- آبان- آذر - دي- بهمن- اسفند
 
 
عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1389 :فروردين- ارديبهشت- خرداد - تير- مرداد- شهريور- مهر- آبان- آذر - دي- بهمن- اسفند
 
عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1390 :فروردين- ارديبهشت- خرداد - تير- مرداد- شهريور- مهر- آبان- آذر - دي- بهمن- اسفند
 
عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1391 :فروردين- ارديبهشت- خرداد - تير- مرداد- شهريور- مهر- آبان- آذر - دي- بهمن- اسفند

عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1392 :فروردين- ارديبهشت- خرداد - تير- مرداد- شهريور- مهر- آبان- آذر - دي- بهمن- اسفند

عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1393 : فروردين- ارديبهشت- خرداد - تير- مرداد- شهريور- مهر- آبان- آذر - دي- بهمن- اسفند

 
عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1394 :فروردين- ارديبهشت- خرداد - تير- مرداد - شهريور- مهر- آبان- آذر - دي- بهمن- اسفند

 
عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1395  :  فروردين - ارديبهشت- خرداد - تير- مرداد - شهريور- مهر- آبان- آذر - دي- بهمن- اسفند
 
 
عملكرد واحد روابط عمومي در سال 1396  :  فروردين - ارديبهشت- خرداد - تير- مرداد - شهريور- مهر- آبان- آذر - دي- بهمن- اسفند
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی