معرفی واحد مدارک پزشکی

 مسئول بخش پذيرش و مدارک پزشکي : هانیه تفقدی

تلفن : 5-37269021   داخلي 218

همکاران بخش مدارک پزشکی

مرضيه خسروي فر- فهيمه متقي زاده : کارشناس مدارک پزشکی

اکرم رضائی – فائزه اعتصامی – هانیه محمدیان : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

علی ورودی-سعید درخشان فر : متصدی امور دفتری

شیرین اروجی – آیلار رشیدی – سیده نیلوفر سجادی- منیژه محسنی: متصدی پذیرش و مدارک پزشکی

ارتباط با واحد مکاتبات     داخلی 218

*ارائه خلاصه پرونده بیمار ، تنها یک بار دیگر پس از ترخیص بیمار ، به پدر و یا مادر طفل ، با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر ، امکان پذیر می باشد.

* ارائه فتوکپی شرح عمل ، تنها در صورت داشتن نامه از پزشک معالج و تایید مدیریت محترم بیمارستان ، میسر می باشد .

*ارائه تصویر مدارک برابر بااصل شده ، تنها با ارائه نامه از سوی مراجع قانونی و قضایی امکان پذیر می باشد.

*آقایانی که جهت استخدام در ناجا و یا معافیت سربازی نیاز به مدارک پزشکی خود دارند ، تنها با در دست داشتن نامه از معاونت محترم بهداشت و درمان ناجا ، میتوانند تصویر برابربا اصل مدارک بالینی خود را ، داشته باشند.

ارتباط با واحد آمار   داخلي 218

فعاليت هاي واحد آمار

 • تهیه اطلاعات دقیق از تعداد خدمات ارائه شده ي کلینیکی وپاراکلینیکی وبستری به بیماران
 • تهیه امارهای کلینیکی وپاراکلینیکی بصورت روزانه و ماهيانه
 • تهیه امارهای کلینیکی وپارکلینیکی بصورت مقایسه ای درمقاطع زمانی مورد درخواست
 • تهیه شاخصهای اماری مانند درصد اشغال تخت ، تخت روزکل و ...  به تفکیک بخش وماه
 • وارد نمودن داده هاي اماري در سامانه آواب و فرابر
 • ارائه آمارفوت شدگان بصورت ماهيانه به مرکز بهداشت استان
 • ارسال آمار اورژانس تا پنجم هرماه به معاونت درمان

ارتباط با واحد کدگذاري    داخلي 176

فعاليت هاي واحد کدگذاري

 • کدگذاری پرونده های پزشکی بیماران ، ضمن ترخيص
 • ثبت کلیه کدها دربرنامه ي لينک شده با پرونده سپاس
 • همکاری در انجام پژوهشهاي پزشکي در بيمارستان و ساير مراکز علمي

ارتباط با واحد بايگاني    داخلي 170

 

فعاليت هاي واحد بايگاني

 • بايگاني پرونده هاي بستري و سرپايي در سيستم مدارک پزشکي
 • تفکيک پرونده هاي سابقه دار و جديد
 • فايل نمودن پرونده هاي سابقه دار با در نظر گرفتن شماره پرونده قبلي
 • پوشه گذاری وشماره زدن و پشت نويسي پوشه ها بطور منظم و دقيق
 • فایلينگ پرونده هاي بستري و سرپايي
 • واگذاری اطلاعات وپاسخگویی به ارباب رجوع طبق سلسله مراتب قانوني
 •  استخراج،کنترل و فايل مجدد پرونده هاي بيماران جهت استفاده پژوهشگران حرف پزشکي

ارتباط با واحد پذيرش درمانگاه    داخلي 128

فعاليت هاي واحد پذيرش سرپايي

 • آشنائي با پزشکان شاغل در درمانگاه و نحوه نوبت دهي آنها
 • اخذ مشخصات صحيح از بيماران و ثبت دقيق و کامل اطلاعات هويتي و بيمه اي بيمار در HIS
 • چک نمودن تاريخ اعتبار دفترچه بيمه در هنگام پذيرش
 • آگاهي از بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان
 • آشنائي با سيستم نوبت دهي بيمارستان،دستگاه فراخوان،نوبت دهي تلفني،نوبتهاي رزرو شده
 • کنترل تعداد بيماران سرپائي تا حد نصاب
 • رعايت اصول اخلاقي در ارتباط با مراجعين و همکاران

ارتباط با واحد پذيرش بستري       داخلي 176

فعاليت هاي واحد پذيرش بستري

 • اخذ مشخصات صحيح از بيماران بمنظور تشکيل پرونده پزشکي سرپايي يا بستري براساس شناسنامه يا مدرک معتبر شناسائي بمنظور تکميل فيلدهاي اطلاعاتي
 • تکميل کليه آيتمهاي برگ پذيرش و خلاصه ترخيص براساس دستورالعمل مربوطه و اخذ شماره تلفن و آدرس دقيق بيمار
 • تسلط کامل بر نحوه استخراج شماره پرونده بيماران بستري از سيستم جهت اختصاص سابقه قبلي به بيمار
 • ثبت تشخيص اوليه براساس تشخيص مندرج در برگ دستور بستري
 • اخذ صحيح رضايت نامه ولي بيمار و يا قيم قانوني وي جهت انجام معالجات و اقدامات پزشکي
 • راهنمايي بيماران فاقد بيمه جهت چگونگي بهره مندي از خدمات بيمه سلامت
 • تسلط کامل بر نحوه دسترسي به اطلاعات جامع بيماران بستري از طريق سيستم

نحوه پذیرش سرپایی در بیمارستان دکتر شیخ

به دو صورت میباشد :

1-نوبت دهی اینترنتی که پس از ثبت نوبت در سایت نوبتدهی (http://nobat.mums.ac.ir) با در دست داشتن شماره پیگیری ، به منشی درمانگاه مراجعه نموده و پرینت نوبت خود را جهت مراجعه به پزشک دریافت میکنند.

2-نوبت دهی حضوری که با اخذ نوبت از دستگاه فراخوان و با توجه به ساعت حضور پزشک در درمانگاه ، در انتظار فراخوان نوبت بوده و پس از اعلام توسط پذیرش ، اقدام به اخذ نوبت از پزشک مورد نظر ، میکنند.

نحوه پذیرش بستری در بیمارستان دکترشیخ

به دو شکل میباشد :

1-بیماران اورژانسی که با اخذ برگ دستوربستری از پزشک کشیک و تهیه دو عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمار ،  به واحد پذیرش بستری مراجعه میکنند و بدون پرداخت هیچگونه علی الحسابی ، در بخش ، بستری میشوند.

2-بیماران الکتیو که با در دست داشتن برگ دستوربستری و تهیه  دو عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمار ، در تاریخ تعیین شده توسط پزشک ، مراجعه نموده و با پرداخت علی الحساب ، در بخش مورد نظر ، بستری میشوند . درخصوص بیماران الکتیو، بهمراه داشتن دفترچه مادر طفل بهمراه دوعدد کپی از صفحه اول دفترچه مادر ، برای کودکان زیر دو سال ، الزامی میباشد . همچنین حضور پدر و یا قیم قانونی کودک ، درزمان پذیرش بیمارانی که عمل جراحی الکتیو ، خواهند داشت ، الزامی میباشد.

تعهدات بيمه براي نوزادان بستري شامل موارد ذيل ميباشد:

1-بيمه تامين اجتماعي تا 28 روزگي نوزاد،با دفترچه بيمه پدر و مادر بهمراه فتوکپي از صفحه مشخصات دفترچه ها بهمراه دوبرگي از دفترچه بيمه مادر

2-بيمه خدمات درماني تنها صندوق سلامت همگاني تا زير يکماه با دفترچه مادر بهمراه دوبرگي از دفترچه، فتوکپي از صفحه اول دفترچه مادر و فتوکپي از شناسنامه کودک و يا گواهي ولادت وي.

3-ساير صندوق هاي بيمه خدمات درماني، بايستي بيمار،دفترچه بيمه داشته باشد ولو يک روزه يا چندروزه باشد.

اوقات شرعی