خدمات بیمارستان

خدمات بيمارستان :

بيمارستان دكتر شيخ داراي بخش های بستري جراحي ، هماتولوژی - انکولوژی ،‌اورژانس يك و دو ، آي سي يو یک و دو ، نفرولوژی ، همو دياليز و دیالیز صفاقی و واحدهاي پاراكلينيكي داروخانه ، آزمايشگاه،آسیب شناسی و پاتولوژي، راديولوژي، سونوگرافي ،الكتروانسفالوگرافي ، یورودینامیک و تست عرق مي باشد .

واحد الكتروانسفالوگرافي از ابتداي سال 1383 شروع به فعاليت نموده است

 

در حال حاضر كادر پرسنلي اين بيمارستان به شرح زير مي باشد

پزشك متخصص و فوق تخصص

41

پرستار

203

رزيدنت

12

بهيار

3

پزشك عمومي

6

كمك بهيار

38

متخصص بيهوشي

4

تكنسين هوشبري

19

اينترن

14

تكنسين اتاق عمل

15

داروساز

1

كارشناس هوشبري

7

كارشناس راديولوژي

8

كارشناس و كاردان آزمايشگاه

15

کاردان رادیولوژی

3

ماما

1

آناتوميكو پاتولوژيست

2

كادر اداري و مالي

34

پرستارفوق ليسانس

15

پرسنل بخش خدمات

36

متخصص راديولوژي

2

   
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی