گردشگري سلامت

 

 

معرفی بیمارستان و اطلاعات کلی

معرفی مرکز پزشکی دکتر شیخ

خدمات بیمارستان

عملکرد بیمارستان

افتخارات بیمارستان

اطلاعات IPD

معرفی بخش های بیمارستان : منوی سمت راست صفحه - واحدهای درمانی - بخش های درمانی

معرفی واحدهای پاراکلنیکی : منوی سمت راست صفحه - واحدهای درمانی - پاراکلنیکها

معرفی مددکاری بیمارستان : منوی سمت راست صفحه - معرفی امور اداری - مددکاری

تماس با ما : منوی سمت راست صفحه - تماس با ما

پکیج های درمانی

اطلاعات و آموزشهای پزشکی شایع ، تفکیک شده در بخش ها : منوی سمت راست صفحه - واحد آموزش  - مطالب آموزشی بخش ها جهت بیمار به تفکیک بخش بستری شده بیمار  

مطالب علمی و خبرنامه ها و دستاوردهای جدید در درمان : منوی سمت راست صفحه - مطالب علمی سایت

اطلاعات متخصصین محترم شاغل در بیمارستان

معرفی اعضای هیات علمی

آلبوم تصاویر از بیمارستان و مراسمات برگزار شده در بیمارستان

آلبوم تصاویر شامل تمامی مراسم رگزار شده در بیمارستان ، بخش ها و پزشکان و پرسنل در بیمارستان می باشد که به تفکیک سال مجتمع گردیده است  که در لینک آلبوم تصاویر قابل مشاهده می باشد

امکانات تشخیصی و درمانی موجود و تخصص های قابل ارائه

معرفی درمانگاههای فوق تخصصی

برنامه درمانگاه فوق تخصصي -ثابت

برنامه درمانگاههاي تخصصي - ماهانه

 

 

 
 

Dr. Sheikh Hospital
Mashhad University of Medical Sciences

Dr. sheikh hospital started his work in 1951 with the name of clinic number 2 with the purpose of treating contagious diseases in a land with an area of 5638/25 m2.....more

 

 

اوقات شرعی