معرفي بيمارستان عملکرد بیمارستان

عملکرد بیمارستان

عملكرد بيمارستان تا كنون :

اخرین عملکرد : گذارش عملکرد تابستان 95

تجهيزات و اقدامات انجام شده در آزمايشگاه و راديولوژي :

.خريد دستگاه Elisa  - .تهيه سيستم گازومتري مستقيم با قابليت Ht  .بازسازي و راه اندازي دستگاه اتوانالايزر  - ايجاد بخش مخصو ص انجام آزمايشات فوق تخصصي بر روي مدفوع بيماران  -ايجاد بخش مجزاي انجام تست عرق براي اولين بار در استان خراسان  - خريد دستگاه اتوآنالايزر ليازيس

راديولوژي :

 راديولوژي كامپيوتري -فلوسكوپي ديجيتال - اقدامات مداخله اي ( راديولوژيك ) ( بيوپسي درناژ ) - ريداكشن انواژيناسيون

بخش ICU

 باز سازي و نوسازي سيستم تهويه آي سي يو - تجهيز كامل ICU به سيستم هاي ونتيلاتور جديد - تجهيز ICU به سيستم مجهز تخت نوزاد - ايجاد واحد جديد EEG . راه اندازي سيستم اكسيژن مركزي در بخش ICU -  تجهيز ICU به سيستم ساكشن و اکسیژن مركزي – افتتاح بخش PICUو تجهیز آن

بخش دياليز و نفرولوژي

 تجهيز كامل بخش دياليز به دسگاههاي جديد از جمله : خريداري 6 عدد دستگاه گمبرو - 1 دستگاه EKG - الكتروشوك - تلوزيون - سي دي - دستگاه آب سرد كن و توسعه بخش و خريداري 6 تخت بيمار  -  اضافه شدن بخش دياليز صفاقي و راه اندازي بخش همراه با كل تجهيزات بخش  -  رنگ آمیزی و تزئین فضای داخل سالن و دیوارهای بخش – نصب کمد در اتاق کار پرستاران

بخش داخلي

افتتاح واحد شيمي درماني در طبقه همکف همراه با تجهيز دستگاههاي بازي كامپيوتري جهت اطفال - راه اندازي و تجهيز اتاق بازي جهت اطفال اين بخش  -  تهيه تخت همراه جهت همراهان  -  رنگ آميزي و تزيين ديوارها متناسب با سن اطفال در كل بخش  -  تجهيز اتاق رزيدنت به سيستم كامپيوتري و اتصال به اينترنت  -  تجهيز اتاقها به يخچال -  تلوزيون - و سيستم مدار بسته -  اختصاص يك اتاق جهت استراحت پرسنل -  خريداري 2 عدد دستگاه سرنگ پمپ - 3 عدد پمپ انفوزيون - چراغ اشعه  - دستگاه شيكر جهت بخش  -  خريداري برانكارد مجهز به كپسول اكسيژن  -  تجهيز كامل اتاقهاي ايزوله -  خريداري 2 عدد تشك مواج – توسعه اتاق کار پرستاران – نصب کمد دیواری جهت همراهیان بیماران – ایجاد اتاق درس جهت دانشجویان پزشکی – ایجاد فضای نمازخانه برای بیماران و همراهیان – ایجاد فضایی جهت اساتید هماتولوژی و تجهیز نمودن آن به سیستم کامپیوتری و اینترنت

 بخش اتاق عمل و جراحي

.خريداري سيستم هاي مونيتور اينويزيو -تجهيز اتاق عمل به سيستم كوتر پيشرفته - بازسازي و نوسازي سيستم تهويه اتاق عمل -  تجهيز اتاق عمل به سيستم ساكشن مركزي -  خريداري 2 عدد دستگاه بيهوشي جديد -  راه اندازي واحد دندانپزشكي بيهوشي در اتاق عمل - اضافه كردن يك اتاق به ساختار اتاق عمل و تغييرات ساختماني در ريكاوري -  خريداري دستگاه ليگاشور و اضافه كردن ست هاي جراحي  - تغيير و نوسازي وسايل و ابزارها - تقويت سيستم C.S.R داخل اتاق عمل -  افتتاح دفتر انجمن شكاف كام و لب شكري - خريداري يك دستگاه اتوكلاو سيار جهت اتاق عمل - دي كلينيك و اتاق post icu – توسعه و زیبا سازی فضای بخش جراحی

واحد هاي آموزشي و پژوهشي و اداري ساختمان

1.تكميل و انتقال واحد آموزش به محل كتابخانه و تجهيز واحدهاي آموزشي

2.شروع به كار واحد وب سايت در جهت ارتقاء سايت دانشگاه و انتقال اطلاعات سايت بيمارستان در سايت دانشگاه

3. نوسازي و بهينه سازي آشپزخانه بيمارستان و انتقال آن به طبقه همكف

4. نوسازي و بهينه سازي سيستم دفع زباله در بيمارستان

5 . انتقال داروخانه سرپايي به محل درمانگاه جهت سهولت كار همراهان بيمار

6. انتقال راديولوژي و آزمايشگاه به طبقه 1- ساختمان و نوسازي در جهت معماري جديد

7. خريداري تلوزيون جهت راديولوژي - آزمايشگاه و سالن انتظار

8. راه اندازي واحد روابط عمومي جهت رفاه حال پرسنل

9. راه اندازي واحد امور خيرين در بيمارستان

10. تجهيز واحد انبار به سيستم تهويه - كامپيوتر و قفسه هاي جديد

11. بررسي و دائمي نمودن دفتر جشنواره

12. راه اندازي بخش 24 ساعته در طبقه دوم

13. انتقال واحد بهداشت و دندانپزشكي به محل جديد

14. افتتاح نمازخانه جدید

15. نوسازی فضای پذیرش و بستری و ترخیص بیماران

16. بهسازی فضای واحد مدارک پزشکی ، درآمد و آمار

توسعه بخش ها

1-راه اندازي بخش PICU

2 - افتتاح بخش نفرولوژي در تاريخ 6/3/86

3 - افتتاح كلينيك گفتار درماني

4 - افتتاح كلينيك تغذيه

5- افتاح کلینیک خود مراقبتی

5 - راه اندازي دندانپزشكي تحت بيهوشي و نوسازی فضای دندانپزشکی

6 - افتتاح واحد اسپیرومتری

7 - افتتاح دي كلينيك

8 - راه اندازي واحد يورودايناميك

9 - افزايش تخت هاي جراحي از 24 به 50

10 - جابجايي بخش نفرولوژي و راديولوژي و آزمايشگاه

11 - طراحي فضاي انتظار اطاق عمل

12 – راه اندازی اتاق عمل سرپایی در طبقه همکف

13 - كسب مجوز افزايش تخت هاي ICU از 10 تخت به 16 تخت

14 – بهسازی و نوسازی فضای اورژانس 2

15- افتتاح اورژانس 1

16- راه اندازی سیستم نوبت دهی اینترنتی در درمانگاه فوق تخصصی و تخصصی بیمارستان

17- افزودن تخصص های نورولوژی ، آسم و آلرژیک و ریه در درمانگاه

18- بهسازی فضای درمانگاه

فعاليت هاي آموزشي

1 - كسب امتياز آموزشي جهت اموزش دستياران فوق تخصصي در بخشهاي نفرولوژي - جراحي اطفال و فلو بيهوشي اطفال

2 - توسعه و تجهيز كتابخانه

3 - راه اندازي و تجهيز واحد توسعه و تحقيقات

4 - برگزاري سه دوره جشنواره علمي تحقيقاتي كودكان سرور

5 - برگزاري كارگاه كشوري و بین المللی شكاف كام و لب

6 - كسب درجه ارزشيابي يك طي سالهای پياپي

7- برگزاری سمینارهای آموزش مداوم از جمله : احیاء – روش های درمانی شوک در کودکان – پنومونی و......

8- برگزاری راندهای آموزشی پزشکی و پرستاری

9- توسعه برنامه های آموزشی کارکنان به صورت کلاس های کددار و کنفرانس های درون بخشی

10- اجرای برنامه پایلوت آموزش حین فعالیت در بالین بیمار جهت کارکنان پرستاری

11- برگزاری ذوره های آموزشی ویژه رسته خدمات  (انضباط کاری ، احکام ، بهداشت ، نحوه نظافت و پیشگیری از بیماریهای واگیر و قوانین کنترل عفونت)

12- افتتاح واحد کلینیک خودمراقبتی و آموزش به بیمار

فعاليت هاي IT

1 - راه اندازي سيستم Pacx در بيمارستان براي نخستين بار در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

2 - توسعه و تكميل فعاليت هاي HIS

3 - تكميل وب سايت بيمارستان در بستر جوملا

4 - راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري

5 - راه اندازي سيستم دوربين مدار بسته در بيمارستان و تمامي تخت هاي بخش ICU

-تشكيل تعاوني مسكن مهر بيمارستان به عضويت 130 نفر از پرسنل

 
معرفي بيمارستان
معرفي اموراداري
بنیاد خيريه سرور
حوزه رياست
معاونت آموزشی
واحدهاي درماني
هيات علمي
آموزش و بهسازي منابع انساني
معرفي واحد مطالب علمي سايت
مطالب آموزشي مراقبتهاي پرستاري مراقبت هاي بهداشتي
معرفي چند بيماري ... نظر اجمالي تغذيه رشد و نمو روانشناسي تحقيقات منابع
خبرنامه سايت گزارش هاي موردي آموزش همگاني تغذيه
مطالب آموزشي بخش ها جهت کارکنان
اخبار بیمارستان
تماس با ما
صفحه اصلی
سایت انگلیسی
فرم های الکترونیکی

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.