مركز پزشكي فوق تخصصي اكبر


 

مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور ( بيمارستان اكبر )

پس از ساخت و اهداء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور ( بيمارستان دكتر شيخ ) در افتتاح آن در سال 1375 و موفقيت ها و تجربيات بدست آمده و ملاحظه نياز جامعه به مركزي وسيعتر كه شامل تخصصهاي بيشتري باشد بنياد سرور بر آن شد تا بمنظور تداوم همكاري با دانشگاه علوم پزشكي مشهد بيمارستان جديدي در اراضي ذكريا متعلق به دانشگاه علوم پزشكي مشهد بنا نمايد . كه اميد داريم در سايه عنايات حضرت دوست و دعاي نيك انديشان بزودي شاهد افتتاح آن باشيم
 
 

اوقات شرعی