مددكاري بنياد سرور


 
 
مددكاري :

با توجه به سياست حمايتي از مردم بي بضاعت و بند د از اهداف هيئت اجرايي هيأت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور هيئت مديره بنياد سرور در نشست مورخه 2/12/77 تصميم بر آن گرفت كه از ابتداي سال 1378 جهت كمك به بيماران بي بضاعت مبلغ ماهيانه پنج ميليون ريال در اختيار نماينده بنياد در مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور ( بيمارستان دكتر شيخ) قرار دهند . پس از اخذ اين تصميم از سال 1381 مبلغ فوق به هفت ميليون افزايش و تا کنون در اختيار مدد كاري بيمارستان ، تحت نظر مستقيم رياست بيمارستان ، قرار گرفته است

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی