مرکز فوق تخصصی کودکان سرور

 

 
  
 
 
مركز پزشكي فوق تخصصي کودكان سرور :

پس از شروع به ساخت پلي كلينيك تخصصي سرور ، با توجه به علاقه مؤسسه خيريه سرور در جهت ادامه فعاليتهاي عام المنفعه، و به لحاظ نياز جامعه خصوصا زائرين آستان قدس رضوي ، ايجاد يک مركز طبي كودكان ضروری به نظر می رسيدکه با موافقت معاونت درمان وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكي

موافقت نامه اي در سال 1368 جهت احداث مركز طبي كودكان در چهار طبقه در فضاي بيمارستان دكتر شيخ مشهد ، مابين بنياد خيريه سرور و سازمان بهداشت و درمان و آموزش پزشكي استان خراسان منعقد گرديد و بنا به تعهد بنياد خيريه سرور در سال 1375 پس از احداث و تكميل ، طي مقاوله نامه ای به نام مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور به دانشگاه علوم پزشكي استان خراسان اهداء گرديد

اوقات شرعی