هدف از برگزاري جشنواره


 

هدف از برگزاری جشنواره

تاريخ طب ايران عزيز ، شاهد كوششهاي غرورآفرين پزشكاني عاليقدر بوده كه تجربيات گرانقدر آنها از دير باز تا كنون در سراسر گيتي به فعاليتهاي علمي بشر الهام بخشيده است. بر فرزندان پاك نهاد اين مرز و بوم و از جمله جامعه پزشكي و پزشكان جوان، متخصصین و کارشناسان سلامت آیند ه کودکان فرض است كه خدمات ماندگار آنان را به عنوان ذخاير مفيد براي ملت بزرگ ايران زنده نگه دارند تا همواره در خاطر نسل هاي آينده باقي بماند.

از آنجا كه كودكان سرمايه هاي آينده اين مرز و بوم مي باشند و سلامت جسم و روح آنان اهميت فراواني دارد لذا در جهت حفظ ارتقاء سطح سلامت كودكان در حد استانداردهاي جهاني مي بايستي از نظر علمي تمهيداتي به عمل آيد، يكي از راه هاي تحقق اهداف فوق برگزاري جشنواره هاي علمي و تحقيقاتي است به منظور قدرداني از زحمات و تلاش هاي انجام شده محققين و پژوهشگران پزشكان متخصص در عرصه طب اطفال ( نوزادان و كودكان) دانشگاه علوم پزشكي مشهد با همياري و همكاري بنياد محترم سرور مراسمي تحت عنوان جشنواره علمي- تحقيقاتي كودكان سرور را برگزار خواهند نمود.

جشنواره علمي تحقيقاتي كودكان سرور با انگيزه ارتقاء سطح سلامتي و بالا بردن سطح علمي محققين و پژوهشگران در عرصه سلامت کودکان ( نوزادان وكودكان ) هر دو سال يك بار با تلاش دانشگاه علوم پزشكي مشهد و حمايتهاي بنياد محترم خيريه سرور برگزار ميشود.

 
اهداف برگزاري جشنواره :

· حفظ ارتقاء سطح سلامت كودكان

· ترغيب و تشويق هيأت علمي و پزشكان اطفال، متخصصین و کارشناسان سلامت کودکان به حضور در عرصه هاي علمي ، پژوهشي و تحقيقاتي

· ارج نهادن به پژوهشگران و دادن هويت مستقل به فعاليت هاي پژوهشي

· شناسايي و معرفي استعدادها در عرصه طب اطفال

· ايجاد بستري مناسب براي فعاليت هيأت علمي ، پزشكان و پژوهشگران و انتقال و تبادل نظر دانش و اطلاعات تازه

در اين جشنواره علاوه بر طرح مقالات و تحقيقات و پايان نامه هاي تخصصي در خصوص کودکان از فرهيختگان و دانشمندان وپيشكسوتان این امر توسط بنياد محترم خيريه سرور تجليل و تقدير ميگردد.

اميد بر آن داريم با برگزاري جشنواره قدمي در راه قدمت به ميهن اسلامي برداشته باشيم .

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی